Zařízení Edge zdědí konfigurace z přidruženého profilu. Můžete se rozhodnout pro přepsání nastavení pro konkrétní zařízení Edge.

Zařízení Edge můžete spravovat v novém uživatelském rozhraní systému Orchestrator.

 1. V podnikovém portálu klikněte na možnost Otevřít nové uživatelské rozhraní systému Orchestrator (Open New Orchestrator UI) dostupnou v horní části okna.
 2. Ve vyskakovacím okně klikněte na možnost Spustit nové uživatelské rozhraní systému Orchestrator (Launch New Orchestrator UI).
 3. Na nové kartě se otevře uživatelské rozhraní zobrazující možnosti monitorování a konfigurace.

V novém uživatelském rozhraní systému Orchestrator klikněte na kartu Konfigurovat (Configure).

Poznámka: Karta Konfigurovat (Configure) je k dispozici pouze v případě, pokud operátor tuto možnost povolil. Pokud pro vás karta není dostupná, kontaktujte svého operátora.
 1. Klikněte na možnost Konfigurovat (Configure) > Zařízení Edge (Edges).
 2. Stránka Zařízení Edge (Edges) zobrazí stávající zařízení Edge s následujícími údaji:
  Možnost Popis
  Název (Name) Název zařízení Edge. Kliknutím na odkaz k zařízení Edge upravíte konfigurace Edge. Viz téma Konfigurace zařízení Edge pomocí nového uživatelského rozhraní systému Orchestrator.
  Certifikáty (Certificates) Aktuální a prošlé certifikáty zařízení Edge.
  Profil (Profile) Profil přiřazený k Edge. Klikněte na odkaz k profilu a upravte konfigurace profilů. Viz téma Konfigurace profilů pomocí nového uživatelského rozhraní systému Orchestrator.
  Profily operátorů (Operator Profile)

  Název profilu operátora asociovaného se zařízením Edge. Tento sloupec je k dispozici pouze pro uživatele operátora. Profil operátora představuje šablonu přiřazenou zákazníkovi, která zahrnuje bitovou kopii softwaru, mapy aplikací, výběr brány a nastavení správy zařízení Edge.

  Analýzy (Analytics) Podrobnosti analýz zařízení Edge.
  HA Zobrazuje, zda je pro zařízení Edge povolena vysoká dostupnost.
  Zařízení (Device) Kliknutím na odkaz Zobrazit (View) upravíte konfigurace zařízení Edge. Viz téma Konfigurace zařízení Edge pomocí nového uživatelského rozhraní systému Orchestrator.
  Výstrahy (Alerts) Zobrazuje, zda jsou výstrahy zákazníků pro zařízení Edge aktivovány či nikoli.
  Výstrahy operátora (Operator Alerts) Zobrazuje, zda jsou výstrahy operátora pro zařízení Edge aktivovány či nikoli.
  Verze softwaru (Software Version) Verze softwaru zařízení Edge.
  Tovární verze softwaru (Factory Software Version) Tovární verze softwaru zařízení Edge. Když je Edge dodáván z továrny, je dodáván s výchozí verzí softwaru.
  Číslo sestavení (Build Number) Číslo sestavení zařízení Edge, když je zařízení Edge aktivováno.
  Model (Model) Typ modelu zařízení Edge.
  Sériové číslo (Serial Number) Sériové číslo zařízení Edge. Přiřazení sériového čísla k Edge je nepovinné. Pokud není k Edge přiřazeno sériové číslo, bude toto pole prázdné.
  Vytvořeno (Created) Zobrazuje datum a čas, kdy bylo zařízení Edge zřízeno.
  Software byl aktualizován (Software Updated) Datum a čas aktualizace softwaru na zařízení Edge.
  Aktivováno (Activated) Datum a čas, kdy bylo zařízení Edge aktivováno.
  Vlastní informace (Custom Info) Vlastní informace spojené s Edge.
  Poslední kontakt (Last Contact) Poslední datum a čas, kdy zařízení Edge komunikovalo s SD-WAN Orchestrator.
  Licence nástroje Edge (Edge License) Licence Edge přiřazená k zařízení Edge.
 3. Vyberte jedno nebo více zařízení Edge k provedení následujících aktivit:

  Možnost Popis
  Přiřadit profil Umožňuje změnit profil pro vybraná zařízení Edge. Tato operace ovlivňuje stávající konfigurace zařízení Edge.
  Přiřadit licenci nástroje Edge Umožňuje upravit licenci nástroje Edge pro vybrané licence.
  Stáhnout (Download) Stáhne podrobnosti o zařízení Edge do souboru MS Excel.
  Aktualizovat výstrahy Umožňuje zapnout nebo vypnout výstrahy zasílané zákazníkovi. Chcete-li konfigurovat výstrahy, prostudujte si téma Konfigurace výstrah. Výstrahy můžete zobrazit na kartě Monitorování (Monitor) > Výstrahy (Alerts).

  Kliknutím na tlačítko Více (More) nakonfigurujte následující nastavení:

  Možnost Popis
  Aktualizovat výstrahy operátora Umožňuje zapnout nebo vypnout výstrahy zasílané operátorovi. Chcete-li konfigurovat výstrahy, prostudujte si téma Konfigurace výstrah. Výstrahy můžete zobrazit na kartě Monitorování (Monitor) > Výstrahy (Alerts).
  Poznámka: Tato možnost je k dispozici pouze pro uživatele typu operátor.
  Místní přihlašovací údaje (Local Credentials) Umožňuje modifikovat místní přihlašovací údaje. Ve výchozím nastavení zahrnují místní přihlašovací údaje výchozí uživatelské jméno admin a náhodně generované heslo.
  Přiřadit profil operátora Tato možnost je k dispozici pouze pro uživatele typu operátor. Ve výchozím nastavení všechna zařízení Edge přebírají profil operátora přiřazený podnikovému zákazníkovi. Podle potřeby může operátor pro konkrétní zařízení Edge přiřadit jiný profil operátora.
  Vyrovnání bran Znovu vyváží brány spojené s vybranými zařízeními Edge.
  Poznámka: Tato možnost je k dispozici pouze pro uživatele typu operátor.
  Odstranit Edge Odstraní vybraná zařízení Edge. Zařízení Edge, která jsou připojena k podnikové síti, nelze odstranit. Chcete-li zařízení Edge odstranit, je nutné zařízení Edge vypnout nebo odpojit.