Balíček zachycení paketu shromažďuje data paketů v síti. Tyto soubory se používají při analýze vlastností sítě. Data můžete využít při ladění zařízení Edge.

Chcete-li vygenerovat balíček PCAP:

 1. V podnikovém portálu klikněte na možnost Otevřít nové uživatelské rozhraní systému Orchestrator (Open New Orchestrator UI) dostupnou v horní části okna.
 2. Ve vyskakovacím okně klikněte na možnost Spustit nové uživatelské rozhraní systému Orchestrator (Launch New Orchestrator UI).
 3. Na nové kartě se otevře uživatelské rozhraní zobrazující možnosti monitorování a konfigurace.
 4. V novém uživatelském rozhraní klikněte na kartu Diagnostika (Diagnostics).
 5. Klikněte na možnost Diagnostické svazky (Diagnostic bundles) > Vyžádat svazek PCAP (Request PCAP Bundle).
 6. V okně Vyžádat svazek PCAP (Request PCAP Bundle), které se objeví, nakonfigurujte následující:

  Tabulka 1.
  Možnost Popis
  Cíl V rozevíracím seznamu vyberte cílové zařízení Edge. Pakety jsou shromažďovány z vybraného Edge.
  Rozhraní V rozevíracím seznamu vyberte rozhraní nebo VLAN. Pakety jsou shromažďovány na vybraném rozhraní.
  Doba trvání Vyberte čas v sekundách. Pakety jsou shromažďovány po vybranou dobu trvání.
  Důvod generování Volitelně můžete zadat důvod generování balíčku.

V okně se spolu se stavem zobrazují podrobnosti o generovaném balíčku. Postup stažení vygenerovaného balíčku je uveden zde: Stažení diagnostického balíčku.