VMware SD-WAN podporuje adresy IPv6 ke konfiguraci rozhraní Edge a nastavení překrytí WAN Edge.

Tunel VCMP lze nastavit v následujících prostředích: pouze IPv4, pouze IPv6 a duální sestava.

Smíšené prostředí

Rozhraní pouze pro IPv4 může vytvořit překrytí pouze u IPv4 nebo duální sestavy bez ohledu na iniciátora překrytí a hodnota předvolby se ignoruje. Stejné pravidlo platí i pro rozhraní pouze pro IPv6. Nelze vytvořit překrytí mezi rozhraními pouze IPv4 a pouze IPv6.

Ve výše uvedeném příkladu má Edge B1 rozhraní duálního zásobníku. Zařízení Edge B1 může sestavit IPv4 VCMP do rozhraní pouze pro IPv4 u zařízení Edge B2 (nepreferovaný tunel) a IPv6 VCMP pouze do rozhraní IPv6 u zařízení Edge B3 (preferovaný tunel).

Prostředí s duální sestavou (Dual Stack Environment)

Pokud jsou všechna zařízení Edge a brány v duální sestavě, je zvolena předvolba tunelu následujícím způsobem:

 • Zařízení Edge k bráně (Edge to Gateway) – iniciátor, zařízení Edge, vždy vybere typ tunelu na základě předvolby tunelu.
 • Zařízení Edge k centru Hub (Edge to Hub) – iniciátor, zařízení Edge paprsku, vždy vybere typ tunelu na základě předvolby tunelu.
 • Dynamické propojení mezi dvěma větvemi (Dynamic Branch to Branch) – pokud v předvolbě tunelu dojde k neshodě, připojení použije adresy IPv4 k zajištění konzistentního a předvídatelného chování.

U připojení mezi zařízeními Edge se tato předvolba vybere následujícím způsobem:

 • Pokud jsou rozhraní partnerských zařízení Edge nastavena se stejnou předvolbou, použije se preferovaný typ adresy.
 • Pokud jsou rozhraní partnerských zařízení Edge nastavena s různými preferencemi, bude použita předvolba iniciátoru.
Poznámka: Pokud jsou oba konce v duální sestavě, jako předvolba je zvoleno IPv4 a překrytí je vytvořeno pomocí IPv4, nebude překrytí IPv6 vytvořeno.

Ve výše uvedeném pořadí jsou všechna zařízení Edge v duální sestavě s následujícími preferencemi:

 • Edge B1: IPv6
 • Edge B2: IPv6
 • Edge B3: IPv4

Ve výše uvedeném příkladu se přes IPv4 vytvoří dynamické tunelové propojení mezi zařízeními Edge B2 a B3 bez ohledu na lokalitu, která iniciuje připojení.

Dopad tunelu IPv6 na MTU

Pokud má větev alespoň jeden tunel IPv6, DMPO používá tento tunel bez problému společně s ostatními tunely IPv4. Pakety pro jakýkoliv konkrétní tok dat mohou na základě stavu tunelu v reálném čase využít libovolného tunelu IPv4 nebo IPv6. Příkladem konkrétního toku je hodnocení výběru cesty pro provoz vyrovnávání zatížení. V takových případech by měla být vzata v úvahu zvýšená velikost záhlaví IPv6 (dalších 20 bajtů); v důsledku toho bude efektivní cesta MTU menší o 20 bajtů. Tato menší efektivní MTU bude dále propagována na jiné vzdálené větve prostřednictvím brány, aby příchozí trasy do této místní větve z jiných vzdálených větví odrážely sníženou MTU.

Pokud je k dispozici jedno nebo více dílčích rozhraní, není v dílčím rozhraní správně aktualizována MTU Vysílání tras. Podřízené rozhraní zdědí hodnotu MTU z nadřazeného rozhraní. Hodnoty MTU přijaté na podřízených rozhraních jsou ignorovány a je přijata pouze hodnota nadřízeného rozhraní MTU. Když má zařízení Edge jedno dílčí rozhraní nebo více dílčích rozhraní, musíte vypnout možnost MTU ve vysílání tras partnerského routeru. Alternativně můžete upravit hodnotu MTU dílčího rozhraní v uživatelem definovaném překrytí WAN. Další informace naleznete v tématu Konfigurace nastavení překrytí WAN pro Edge.

Omezení konfigurace adresy Ipv6 (Limitations of IPv6 Address Configuration)
 • Zařízení SD-WAN Edge nepodporuje konfiguraci privátního překrytí u jedné rodiny adres a veřejné překrytí u druhé rodiny adres ve stejném směrovaném rozhraní. V takové konfiguraci Zařízení SD-WAN Edge spustí tunel za použití preferované rodiny adres nakonfigurované na směrovaném rozhraní.
 • Pokud jsou všechna rozhraní WAN migrována pouze na protokol IPv6, zařízení Edge ztratí jako záložní cestu svou přímou cestu ke komunikaci Orchestratoru. V tomto prostředí vyžadují služby Orchestratoru nejméně jedno směrované rozhraní s adresou IPv4 a výchozí bránu k přesměrování komunikace Orchestrator prostřednictvím tras s více cestami.
 • Změna předvolby tunelu může narušit nadstavbu PMTU. Dojde-li ke změně v konfiguraci pro nastavení všech rozhraní s předvolbou tunelu IPv4, mohou být tunely mezi zařízeními Edge nebo z centra Hub do paprsku zrušeny a znovu vytvořeny, aby se používala nadstavba IPv4 k zajištění optimálního využití šířky pásma tunelu.
 • V rozhraní s různými IP linkami je šířka pásma měřena preferovaným tunelem nebo je linka zděděna ostatními linkami. Při každé změně předvolby tunelu pro linku z IPv6 na IPv4 nebo naopak se šířka pásma linky znovu neměří.
 • Dojde-li ke změně adresy tunelu nebo změně předvolby tunelu z adresy IPv6 na adresu IPv4 nebo naopak, existující toky budou v hubu nebo paprsku zahozeny. Chcete-li obnovit obousměrný tok dat, musíte toky v hubu nebo paprsku vyprázdnit.

Je možné nakonfigurovat adresy IPv6 pro následující: