U vybraného zákazníka můžete aktivovat nebo deaktivovat jeho možnosti:

V portálu operátora přejděte do nabídky Spravovat zákazníky (Manage Customers).

Vyberte zákazníka a klikněte na tlačítko Akce (Actions) > Modifikovat (Modify) nebo klikněte na odkaz na zákazníka. Budete přesměrováni do podnikového portálu.

V levém navigačním panelu klikněte na možnost Konfigurovat > zákazníky (Configure Customers).

Na stránce Konfigurace zákazníka (Customer Configuration) zvolte, zdali chcete aktivovat nebo deaktivovat Možnosti zákazníka (Customer Capabilities):

Poznámka: Než bude možné povolit zákazníkovi jakékoli možnosti, související, systémovým vlastnostem bude nutné přiřadit hodnotu True. Další informace naleznete v tématu Systémové vlastnosti.
 • Aktivovat autentizaci podnikové sítě (Enable Enterprise Auth) – ve výchozím nastavení může u firmy aktivovat nebo deaktivovat dvoufaktorovou autentizaci pouze operátor. Pokud tuto možnost povolíte, podnikoví administrátoři získají možnost sami konfigurovat dvoustupňovou autentizaci.
 • Aktivovat protokolování brány firewall do systému Orchestrator (Enable Firewall logging to Orchestrator) – umožňuje podnikovému uživateli aktivovat nebo deaktivovat protokolování informací brány firewall do systému Orchestrator, na úrovni profilu a na úrovni Edge. Pokud je protokolování brány firewall povoleno, můžete protokoly brány firewall sledovat v podnikovém portálu.
 • Aktivovat starší sítě (Enable Legacy Networks) – umožňuje podnikům používat původní sítě. Tuto možnost nelze povolit, pokud používáte profil operátora založený na segmentech.
 • Aktivovat prémiovou službu (Enable Premium Service) – Umožňuje využívat prémiové služby a je ve výchozím nastavení aktivována.
 • Aktivovat vlastní nastavení role (Enable Role Customization) – umožňuje povolit nebo zakázat podnikovému primárnímu uživateli přizpůsobovat oprávnění rolí ostatních podnikových uživatelů.
 • Aktivovat segmentaci (Enable Segmentation) – Umožňuje konfigurovat segmenty a je ve výchozím nastavení povolena. Tuto možnost nelze změnit.
 • Aktivovat stavovou bránu firewall (Enable Stateful Firewall) – umožňuje podnikovému uživateli aktivovat nebo deaktivovat funkci stavové brány firewall na úrovni profilu a na úrovni Edge. Tato možnost je ve výchozím nastavení povolena.
 • Zobrazit oddíl konfigurace v novém uživatelském rozhraní systému Orchestrator (Show Configuration section in the New Orchestrator UI) – umožňuje podnikovému zákazníkovi používat kartu Konfigurace (Configure) v novém uživatelském rozhraní systému Orchestrator. Chcete-li získat přístup ke kartě Konfigurace (Configure) v novém uživatelském rozhraní systému Orchestrator, musíte také nastavit hodnotu systémové vlastnosti session.options.showConfigurationInNewUI na True.
  Poznámka: Část Konfigurace v novém uživatelském rozhraní systému Orchestrator je k dispozici jako beta verze. Tuto funkci doporučujeme zapnout v testovacím prostředí a seznámit se tak s novým uživatelským rozhraním, protože probíhá migrace uživatelského rozhraní.
 • Delegovat správu na zákazníka (Delegate Management To Customer) – následující možnosti budou zákazníkovi vždy viditelné. Pokud tyto možnosti povolíte, zákazníci získají možnost měnit související nastavení.
  • Mapování CoS (CoS Mapping) – Umožňuje konfigurovat mapování CoS při konfiguraci podnikových zásad.
  • Omezení sazby za službu (Service Rate Limiting) – Umožňuje omezit v podnikových zásadách sazbu za službu.

Po výběru možností klikněte na tlačítko Uložit změny (Save Changes).