Diagnostický balíček je kolekce konfiguračních souborů, protokolů a událostí souvisejících s konkrétním zařízením Edge.

Vytvoření diagnostického balíčku:

 1. V podnikovém portálu klikněte na možnost Otevřít nové uživatelské rozhraní systému Orchestrator (Open New Orchestrator UI) dostupnou v horní části okna.
 2. Ve vyskakovacím okně klikněte na možnost Spustit nové uživatelské rozhraní systému Orchestrator (Launch New Orchestrator UI).
 3. Na nové kartě se otevře uživatelské rozhraní zobrazující možnosti monitorování a konfigurace.
 4. V novém uživatelském rozhraní klikněte na kartu Diagnostika (Diagnostics).
 5. Klikněte na možnost Diagnostické svazky (Diagnostic Bundles) > Vyžádání diagnostického svazku (Request Diagnostic Bundle).
 6. V okně Vyžádání diagnostického balíčku (Request Diagnostic Bundle) nakonfigurujte následující:

  Tabulka 1.
  Možnost Popis (Description)
  Cíl V rozevíracím seznamu vyberte cílové zařízení Edge. Data jsou shromažďována z vybraného Edge.
  Důvod generování Volitelně můžete zadat důvod generování balíčku.
  Základní limit V rozevíracím seznamu vyberte hodnotu Základní limit, která slouží ke zmenšení velikosti nahraného balíčku v případě problémů s připojením k internetu.

V okně Diagnostické svazky (Diagnostic Bundles) se zobrazují podrobnosti o generovaném balíčku spolu se stavem. Postup stažení vygenerovaného balíčku je uveden zde: Stažení diagnostického balíčku.