V portálu pro operátora můžete vytvořit partnery a konfigurovat nastavení tak, aby si partneři mohli sami spravovat skupiny zákazníků.

Nového partnera mohou vytvořit pouze primární uživatelé typu operátor, standardní operátoři a obchodní specialisté.

Poznámka: Primární uživatel typu operátor může dočasně deaktivovat vytváření nových partnerů nastavením systémové vlastnosti session.options.disableCreateEnterpriseProxy na True. Tuto možnost můžete použít v případě, že systém SD-WAN Orchestrator přesáhne kapacitu využití.

V portálu operátora přejděte do nabídky Spravovat partnery (Manage Partners).

 1. Na stránce Spravovat partnery (Manage Partners) klikněte na možnost Nový partner (New Partner) nebo na možnosti Akce (Actions) > Nový partner (New Partner).
 2. V okně Nový partner (New Partner) zadejte následující podrobnosti, jak je znázorněno na níže uvedeném obrázku. V následujících tabulkách naleznete popis možností v dialogovém okně Nový partner (New Partner).

  Možnost Popis (Description)
  Název (Name) Zadejte jméno partnera.
  Doména (Domain) Zadejte název domény partnera.
  Přístup k podpoře VeloCloud (VeloCloud Support Access) Tato možnost je vybrána ve výchozím nastavení a umožňuje přístup k podpoře VMware, kde si můžete prohlížet, konfigurovat a odstraňovat problémy s nastavením partnera.
  Udělit přístup ke správě bran (Grant Gateway Management Access) Označením pole umožníte partnerovi vytvořit a spravovat zařízení Gateway.
  Ulice, adresa, město, stát, země, PSČ (Street Address, City, State, Country, ZIP/Postcode) Do příslušných polí zadejte odpovídající informace o adrese.
  Tabulka 1. Dialogové okno Výchozí účet pro správu nového partnera
  Možnost Popis (Description)
  Uživatelské jméno (Username) Zadejte uživatelské jméno ve formátu uzivatel@domena.com.
  Heslo (Password) Zadejte heslo partnera.
  Potvrdit (Confirm) Znovu zadejte heslo.
  Křestní jméno, příjmení, telefon, mobilní telefon (First Name, Last Name, Phone, Mobile Phone) Do příslušných polí zadejte podrobnosti, jako je jméno nebo telefonní číslo.
  Kontaktní e-mail (Contact Email) Zadejte e-mailovou adresu. Na tuto e-mailovou adresu budou zasílány výstrahy týkající se stavu služby.

Dialogové okno Výchozí vlastnosti pro nové partnera

Ve výchozím nastavení jsou zákazníkům spravovaným partnerem přiřazeny následující vlastnosti. Podle potřeby může partner změnit nastavení pro každého ze zákazníků.

Tabulka 2.
Možnost Popis (Description)
Fond bran (Gateway Pool)

Po kliknutí na tlačítko Přidat (Add) vyberte z dostupného seznamu Fond bran SD-WAN Gateway Pool. Po přidání Fondy bran SD-WAN Gateway Pool můžete kliknutím na tlačítko Modifikovat (Modify) přidat nebo odebrat fondy.

Více informací o Fondy bran SD-WAN Gateway Pool naleznete v části Správa fondů bran a bran.

Bitová kopie programu/firmwaru

Po kliknutí na tlačítko Přidat (Add) vyberte z dostupného seznamu bitovou kopii programu/firmwaru. Po přidání bitové kopie programu/firmwaru můžete kliknutím na tlačítko Modifikovat (Modify) přidat nebo odebrat bitové kopie. Další informace o bitových kopiích programu/firmwaru naleznete v tématu Bitové kopie programu.

Poznámka: Vydání 5.0.0 umožňuje operátorům nahrát, upravit nebo odstranit bitové kopie platformy Firmware pro zařízení 6X0 Edge a tovární bitové kopie pro všechna fyzická zařízení SD-WAN Edge z nového uživatelského rozhraní nástroje Orchestrator. Operátoři mohou nahrát, modifikovat nebo odstraňovat bitové kopie programu/firmwaru pro všechna zařízení Edge z klasického uživatelského rozhraní systému Orchestrator i z nového uživatelského rozhraní systému Orchestrator.

Ve vydání 5.0.0 není podporována funkce firmware modemu.

Další informace o firmwaru platformy (pro zařízení Edge 6X0) naleznete v tématu Firmware a bitové kopie softwaru s novým uživatelským rozhraním nástroje Orchestrator a Správa profilů operátora.
Licence nástroje Edge (Edge Licensing) Po kliknutí na tlačítko Přidat (Add) vyberte z dostupného seznamu licence pro zařízení Zařízení SD-WAN Edge. Po přidání licencí můžete kliknutím na tlačítko Modifikovat (Modify) přidat nebo odebrat licence. Tato možnost je k dispozici, pouze pokud je hodnota systémové vlastnosti session.options.enableEdgeLicensing nastavena na hodnotu „Pravda (True)“.
Poznámka: Typy licencí lze používat u více zařízení Zařízení VMware SD-WAN Edge. Doporučujeme partnerům zajistit přístup ke všem typům licencí, aby mohli zvolit ty správné s ohledem na jejich edice a oblast. Další informace naleznete v tématu Licence nástroje Edge.

Klikněte na tlačítko Vytvořit (Create).

Na stránce Spravovat partnery (Manage Partners) uvidíte název nového partnera. Po kliknutí na jméno partnera můžete přejít na portál partnera a partnerovi přidat další vhodné konfigurace. Viz téma Konfigurace informací o partnerovi.