Na úrovni Edge můžete potlačit nastavení vrstvy 2 zděděné z profilu zaškrtnutím pole Povolit potlačení Edge (Enable Edge Override).

Chcete-li přepsat hodnoty časového limitu ARP na úrovni Edge, proveďte následující kroky.

Procedura

 1. V aplikaci SD-WAN Orchestrator přejděte na nabídku Konfigurovat (Configure) > Edge.
 2. Zvolte Edge, jehož nastavení L2 chcete přepsat, a klikněte na ikonu pod sloupcem Zařízení (Device).
  Pro vybraný Edge se otevře se stránka Nastavení zařízení (Device Settings).
 3. Přejděte do oblasti Nastavení L2 (L2 Settings) a zaškrtněte pole Povolit potlačení Edge (Enable Edge Override).
 4. Zaškrtněte pole Přepsat výchozí časové limity protokolu ARP (Override default ARP Timeouts) a poté přepište různé časové limity protokolu ARP zděděné z profilu tímto způsobem:
  Pole Popis (Description)
  Časový limit obnovy ARP záznamu (ARP Stale Timeout) Přípustný rozsah hodnot je od 1 minuty do 23 hodin a 58 minut.
  Časový limit použitelnosti ARP záznamu (ARP Dead Timeout) Přípustný rozsah hodnot je od 2 minut do 23 hodin a 59 minut.
  Časový limit vymazání ARP záznamu (ARP Cleanup Timeout) Přípustný rozsah hodnot je od 3 minut do 24 hodin.
  Poznámka: Hodnoty časového limitu ARP mohou být pouze ve vzestupném pořadí minut. Podrobný popis zastaralých, nedoručených a výmazových časových limitů naleznete v tématu Konfigurace nastavení vrstvy 2 pro profily.
  Poznámka: Chcete-li nastavit výchozí hodnoty časového limitu ARP na úrovni Edge, zrušte zaškrtnutí pole Přepsat výchozí časové limity protokolu ARP (Override default ARP Timeouts).
 5. Klikněte na tlačítko Uložit změny (Save Changes).

Jak pokračovat dále

Výchozí časové limity protokolu ARP lze přepsat na úrovni profilu. Další informace naleznete v tématu Konfigurace nastavení vrstvy 2 pro profily.