VMware SD-WAN Orchestrator podporuje konfiguraci časového limitu protokolu ARP (Address Resolution Protocol), aby mohl uživatel přepsat výchozí hodnoty časového limitu v položkách tabulky ARP. VMware SD-WAN Orchestrator umožňuje konfiguraci tří typů časových limitů: zastaralého, nedoručeného a výmazového. Výchozí hodnoty pro různé hodnoty časového limitu ARP jsou: pro zastaralý 2 minuty, pro nedoručený 25 minut a pro výmazový 4 hodiny.

Chcete-li výchozí časové limity ARP přepsat na úrovni profilu, postupujte následovně:

Procedura

 1. V aplikaci SD-WAN Orchestrator přejděte na nabídku Konfigurovat (Configure) > Profily (Profiles).
  Zobrazí se stránka Konfigurace profilů (Configuration Profiles).
 2. Zvolte profil, pro který chcete nastavení L2 upravit, a klikněte na ikonu pod sloupcem Zařízení (Device).
  Otevře se stránka s nastavením zařízení pro vybraný profil.
 3. Přejděte do oblasti Nastavení L2 (L2 Settings) a zaškrtněte pole Přepsat výchozí časové limity protokolu ARP (Override default ARP Timeouts).
 4. Nakonfigurujte různé časové limity protokolu ARP v hodinách a minutách takto:
  Pole Popis (Description)
  Časový limit obnovy ARP záznamu (ARP Stale Timeout)

  Pokud stáří protokolu ARP překročí dobu zastarání, změní se jeho stav ze stavu ALIVE na REFRESH. Když se nový paket pokusí použít tuto položku ARP ve stavu REFRESH, bude paket odeslán a také bude odeslán nový požadavek ARP. Pokud bude ARP vyřešen, položka ARP se přesune do stavu ALIVE. Jinak bude položka ponechána ve stavu REFRESH a data budou odeslána s tímto stavem.

  Přípustný rozsah hodnot je od 1 minuty do 23 hodin a 58 minut.
  Časový limit použitelnosti ARP záznamu (ARP Dead Timeout)

  Pokud stáří protokolu ARP překročí dobu nedoručení, změní se jeho stav ze stavu REFRESH na stav DEAD. Když se nový paket pokusí použít tuto položku ARP ve stavu DEAD, bude paket zahozen a také bude odeslán nový požadavek ARP. Pokud bude ARP vyřešen, položka ARP se přesune do stavu ALIVE a příští datový paket bude odeslán. Pokud ARP vyřešen nebude, položka ARP zůstane ve stavu DEAD. Ve stavu DEAD nebude provoz odeslán na tento port a bude ztracen.

  Přípustný rozsah hodnot je od 2 minut do 23 hodin a 59 minut.
  Časový limit vymazání ARP záznamu (ARP Cleanup Timeout)

  Pokud stáří protokolu ARP překročí dobu pro výmaz, bude položka z tabulky ARP zcela odstraněna.

  Přípustný rozsah hodnot je od 3 minut do 24 hodin.
  Poznámka: Hodnoty časového limitu ARP mohou být pouze ve vzestupném pořadí minut.
 5. Klikněte na tlačítko Uložit změny (Save Changes).

Jak pokračovat dále

Na úrovni Edge můžete potlačit nastavení L2 pro konkrétní Edge. Další informace naleznete v tématu Konfigurace nastavení vrstvy 2 pro Edge.