Na úrovni profilu můžete aktivovat či deaktivovat Wi-Fi vysílání a konfigurovat pásmo rádiových frekvencí.

Procedura

 1. V podnikovém portálu klikněte na možnost Konfigurovat (Configure) > Profily (Profiles).
  Zobrazí se stránka Konfigurace profilů (Configuration Profiles).
 2. Zvolte profil, pro který chcete nakonfigurovat nastavení Wi-Fi vysílání, a klikněte na ikonu pod sloupcem Zařízení (Device).
  Otevře se obrazovka Nastavení zařízení (Device Settings) pro zvolený profil.
 3. V oblasti Nastavení Wi-Fi vysílání (Wi-Fi Radio Settings) je pole Rádio aktivováno (Radio Enabled) ve výchozím nastavení zaškrtnuté a volba Kanál (Channel) je nastavena na hodnotu Automaticky (Automatic).
 4. Vyberte rádiové pásmo. Může to být 2,4 GHz nebo 5 GHz.
 5. Klikněte na tlačítko Uložit změny (Save Changes).
  Na úrovni Edge můžete přepsat nastavení Wi-Fi vysílání definovaná v rámci profilu označením pole Povolit potlačení Edge (Enable Edge Override). Další informace naleznete v tématu Konfigurace přepsání Wi-Fi vysílání.