Balíček zachytávání paketů shromažďuje data paketů v síti. Tyto soubory se používají při analýze vlastností sítě. Data můžete využít při ladění zařízení Edge.

Pokud jste uživatel operátora, v podnikovém portálu klikněte na možnost Testování a řešení potíží (Test & Troubleshooting) > Diagnostické svazky (Diagnostic Bundles).

Pokud jste partnerským nebo podnikovým uživatelem, klikněte na možnost Testování a řešení potíží (Test & Troubleshooting) > Zachytávání paketů (Packet Capture).

 1. Klikněte na možnost Vyžádat svazek PCAP (Request PCAP Bundle).
 2. V okně Vyžádat svazek PCAP (Request PCAP Bundle), které se objeví, nakonfigurujte následující:

  • Cíl (Target) – z rozevírací nabídky vyberte cílové zařízení Edge. Pakety jsou shromažďovány z vybraného Edge.
  • Rozhraní (Interface) – z rozevírací nabídky vyberte rozhraní nebo VLAN. Pakety jsou shromažďovány na vybraném rozhraní.
  • Doba trvání (Duration) – vyberte dobu trvání v sekundách. Pakety jsou shromažďovány po vybranou dobu trvání.
  • Důvod generování (Reason for Generation) – volitelně můžete zadat důvod pro generování balíčku.
 3. Klikněte na tlačítko Odeslat (Submit).

V okně se spolu se stavem zobrazují podrobnosti o generovaném balíčku. Postup stažení vygenerovaného balíčku je uveden zde: Stažení diagnostického balíčku.