Z podnikového portálu můžete provádět akce, jako je restartování služeb, restartování nebo deaktivace Edge na dálku.

Poznámka: Akce na dálku můžete provádět pouze u zařízení Edge se stavem Připojeno (Connected).
 1. V novém uživatelském rozhraní můžete provádět akce na dálku pomocí navigační cesty Diagnostika (Diagnostics) > Vzdálené akce (Remote Actions) > Zařízení Edge (Edges).

  Vyberte zařízení Edge a proveďte některou z následujících vzdálených akcí:

  Akce Popis
  Restartovat službu (Restart Service) Restartuje služby VMware SD-WAN na vybraných Edge.
  Restartovat (Reboot) Restartuje vybrané zařízení Edge.
  Identifikovat (Identify) Na vybraných zařízeních Edge náhodně blikají kontrolky pro identifikaci zařízení.
  Vypnout (Shutdown) Vypne vybrané zařízení Edge.
  Deaktivovat (Deactivate) Obnoví konfiguraci zařízení do továrního nastavení.
  Vynutit převzetí služeb při selhání HA (Force HA Failover) Vynutí převzetí služeb při selhání HA. Tato možnost je k dispozici pouze tehdy, pokud je zařízení Edge konfigurováno s vysokou dostupností a stav je připraven na vysokou dostupnost.
 2. Můžete provést vzdálené akce pro zařízení Edge pomocí možnosti Zkratky (Shortcuts), která je k dispozici na stránkách Konfigurovat (Configure) > Zařízení Edge (Edges)Monitorování (Monitor) > Zařízení Edge (Edges).

  Viz témata Konfigurace zařízení Edge pomocí nového uživatelského rozhraní systému OrchestratorMonitorování Edge.

 3. Klikněte na možnost Zkratky (Shortcuts) > Vzdálené akce (Remote Actions) a proveďte některou z akcí uvedených v tabulce výše.
Poznámka: Provedení akce v zařízení může trvat až minutu.