Můžete zobrazovat multicastové skupiny nakonfigurované pro podnik.

Zobrazení multicastových skupin:

V podnikovém portálu klikněte na nabídku Monitorování (Monitor) > Směrování (Routing). Zobrazí se karta Multicastové skupiny (Multicast Groups).

Na kartě Multicastové skupiny (Multicast Groups) se zobrazují podrobnosti o již nakonfigurovaných multicastových skupinách. Informace o konfiguraci multicastových skupin naleznete v tématu Konfigurace nastavení multicastu.

Stránka zobrazuje následující podrobnosti: adresa multicastové skupiny (Multicast group address), segment, který se skládá z multicastové skupiny (Segment that consists of the multicast group), zdrojová IP adresa (Source IP address), RP adresa (RP address), počet Edge v multicastové skupině (Number of Edges in the multicast group), vytvořené časové období (Created time period) a poslední aktualizované časové období (Last updated time period).

Kliknutím na multicastovou skupinu zobrazíte podrobnosti o Edge ve skupině spolu s informacemi o stahování a odesílání. Kliknutím na možnost Zobrazit sousední zařízení PIM (View PIM Neighbor) zobrazíte podrobnosti sousedních zařízení PIM připojených ke konkrétnímu Edge.