Multicast přináší efektivní způsob, jak většímu počtu zainteresovaných příjemců odeslat data ve formě jediné kopie zdrojových dat a nechat zprostředkující multicastové směrovače v síti pakety replikovat, aby data dosáhla všech příjemců z definované skupiny.

Multicastoví klienti používají protokol IGMP (Internet Group Management Protocol) k přenášení informací o členství z hostitelů na multicastové směrovače a multicasty PIM k přenášení informací o členství ve skupině na multicastové servery přes multicastové směrovače.

config-profile-device-multicast-topology

Podpora multicastu zahrnuje:

 • Podpora multicastu v overlay i underlay síti
 • Režim PIM-SM (Protocol-Independent Multicast, Sparse Mode) v rámci Zařízení SD-WAN Edge
 • Protokol IGMP (Internet Group Management Protocol) verze 2 v rámci Zařízení SD-WAN Edge
 • Statická konfigurace RP (Rendezvous Point), kde je RP aktivován na směrovačích třetí strany.

Multicast můžete aktivovat a konfigurovat globálně a na úrovni rozhraní. Pokud je to požadováno, můžete konfigurace multicastu přepsat na úrovni zařízení Edge.

Globální konfigurace multicastu

Globální konfigurace multicastu:

 1. Přihlaste se k nástroji VMware SD-WAN Orchestrator a přejděte do nabídky Konfigurovat (Configure) > Profily (Profiles).
 2. Buď klikněte na ikonu Zařízení vedle profilu, jehož nastavení multicastu chcete nakonfigurovat, nebo klikněte na odkaz k profilu a poté přejděte na kartu Zařízení (Device) .
 3. Přejděte níže do oblasti Nastavení multicastu (Multicast Settings).
 4. Pokud je přepínač Nastavení multicastu (Multicast Settings) v poloze Vypnuto (Off), kliknutím na přepínač Vypnuto (Off) nastavení multicastu zapnete (Zapnuto (On)).

  Výběr RP je ve výchozím nastavení Statický (Static).

  config-profile-device-multicast-settings
 5. Do příslušných textových polí pro výběr RP zadejte adresu RP a multicastovou skupinu. (V následující tabulce naleznete popis funkce Adresa RP (RP Address)Multicastová skupina (Multicast Group).)
 6. Podle potřeby označte pole Povolit PIM pro overlay (Enable PIM on Overlay) a zadejte zdrojovou IP adresu.
 7. Podle potřeby upravte také Rozšířená nastavení (Advanced Settings). Popis jednotlivých nastavení naleznete v následující tabulce. Do příslušných textových polí zadejte časovače PIM pro Interval zasílání join/prune (Join Prune Send Interval) (výchozí interval je 60 sekund) a Časovač paketů intervalu zkoušky spojení (Keep Alive Timer) (výchozí interval je 60 sekund).

Nastavení multicastu (Multicast Settings)

V následující tabulce naleznete popis nastavení multicastu.

Nastavení multicastu Popis (Description)
Výběr RP Statický (Static) je výchozím a podporovaným mechanismem.
Adresa RP (RP Address) Zadejte IP adresu zařízení, což je zpracovatel směrů pro multicastovou skupinu.
Multicastová skupina (Multicast Group) Zadejte rozsah IP adres a čísel portů definující multicastovou skupinu. Jakmile má hostitelské zařízení členství ve skupině multicastu, může obdržet jakýkoli datový paket, který je odeslán do skupiny definované IP adresou a číslem portu.
Povolit PIM pro overlay (Enable PIM on Overlay) Povolte partnerské připojení PIM v překrytí SD-WAN. Pokud jsou například aktivovány jak Zařízení SD-WAN Edge větve, tak Zařízení SD-WAN Edge hubu, vytvoří připojení druhé strany PIM. Ve výchozím nastavení se zdrojová adresa IP překrytí odvozuje z libovolných přepínaných rozhraní (pokud jsou přítomna) nebo směrovaného rozhraní statického typu s deaktivovaným překrytím WAN. Můžete se rozhodnout změnit zdrojovou IP adresu v nabídce Zdrojová IP adresa (Source IP Address). Jedná se o virtuální adresu, která bude automaticky oznamována v overlay síti.
Časovače PIM (PIM Timers)
Interval zasílání join/prune (Join Prune Send Interval) Časovač intervalu zasílání join/prune. Výchozí hodnota je 60 sekund.
Časování paketů intervalu zkoušky spojení (Keep Alive Timer) Časovač PIM paketů intervalu zkoušky spojení. Výchozí hodnota je 60 sekund.

Úprava nastavení multicastu na úrovni zařízení Edge

Přepsání nastavení multicastu pro Edge:
 1. Přihlaste se k nástroji VMware SD-WAN Orchestrator a přejděte do nabídky Konfigurace (Configure) > Zařízení Edge (Edges).
 2. Buď klikněte na ikonu zařízení vedle zařízení Edge, u kterého chcete nastavení multicastu přepsat, nebo klikněte na odkaz k zařízení Edge a poté přejděte na kartu Zařízení (Device).
 3. Přejděte níže do oblasti Nastavení multicastu (Multicast Settings) a zaškrtněte políčko pole Povolit potlačení Edge (Enable Edge Override).
 4. Pokud je přepínač Nastavení multicastu (Multicast Settings) v poloze Vypnuto (Off), kliknutím na přepínač Vypnuto (Off) zapněte nastavení multicastu (Zapnuto (On)) a nakonfigurujte požadovaná nastavení. Více informací naleznete v tabulce Nastavení multicastu výše.

Informace o konfiguraci nastavení multicastu na úrovni rozhraní naleznete v tématu: Konfigurace nastavení rozhraní.

Informace o multicastu můžete sledovat v části .