Rozhraní analýzy definuje rozhraní a IP adresu rozhraní, které Edge používá pro cyklické dotazování SNMP, příjem dat AMON, depeše atd. Jakmile zřídíte Analytics Edge, můžete zaškrtnutím pole Analýzy (Analytics) v části Rozhraní analýz (Analytics Interface) na stránce Nastavení zařízení (Device Settings) zařízení Edge přepsat výchozí rozhraní analýz (Analytics) v segmentu Globální (Global) pro zařízení Edge za účelem zpracování dat, jako jsou SNMP, AMON, depeše a syslog.

Pokud budete chtít nakonfigurovat rozhraní analýzy u Zařízení SD-WAN Edge, postupujte následovně:

Procedura

 1. V aplikaci SD-WAN Orchestrator přejděte na nabídku Konfigurovat (Configure) > Edge.
  Otevře se stránka Edge.
 2. Zvolte Edge, pro které chcete nastavit rozhraní analytiky, a klikněte na ikonu pod sloupcem Zařízení (Device).
  Pro vybraný Edge se otevře se stránka Nastavení zařízení (Device Settings).
 3. Z rozevírací nabídky Konfigurovat segment (Configure Segment) vyberte globální segment pro konfiguraci rozhraní analýzy.
  Poznámka: V současné době jsou zdrojové rozhraní a příznak Analýzy (Analytics) podporovány pouze pro globální segment. Nastavení u neglobálních segmentů bude ignorováno i v případě, že je zadáte.
 4. Přejděte do části Analýzy (Analytics) a zapněte přepínací tlačítko, pokud chcete přepsat výchozí rozhraní správy analýz v globálním segmentu pro zařízení Edge.
 5. Z rozbalovací nabídky Rozhraní správy analýz (Analytics Management Interface) vyberte rozhraní Analýzy (Analytics) pro zařízení Edge ke zpracování dat.
  Edge automaticky vybere rozhraní s polem „Oznamovat“ (Advertise) nastaveným jako rozhraní pro Analýzy (Analytics), pokud tlačítko Analýzy (Analytics) není zapnuto nebo je zapnuto a rozhraní analýz je nastaveno na Žádné (None).
 6. Klikněte na tlačítko Uložit změny (Save Changes).

Jak pokračovat dále