Na stránce Administrátoři (Administrators) se zobrazují existující uživatelé – administrátoři. Standardní primární uživatelé – administrátoři a standardní administrátoři mohou vytvářet nové uživatele – administrátory s různými oprávněními rolí a konfigurovat tokeny API pro každého uživatele – administrátora.

V podnikovém portálu klikněte na možnost Administrace (Administration) > Administrátoři (Administrators).

Klikněte na možnost Akce (Actions) a proveďte některou z následujících aktivit:

  • Nový administrátor (New Admin): vytvoří nového uživatele – administrátora. Viz téma Vytvořit nového uživatele – administrátora.
  • Modifikovat administrátora (Modify Admin): upraví vlastnosti vybraného uživatele – administrátora. Vlastnosti můžete upravit také kliknutím na odkaz na uživatelské jméno. Viz téma Konfigurace uživatele – administrátora.
  • Resetování hesla (Password Reset): pošle e-mail vybranému uživateli s odkazem pro resetování hesla.
  • Odstranit administrátora (Delete Admin): odstraní vybrané uživatele.