Standardní primární uživatelé – administrátoři a standardní administrátoři mohou vytvářet nové uživatele – administrátory. Uživatelské jméno SSH je pro uživatele vytvořeno automaticky.

V podnikovém portálu klikněte na možnost Administrace (Administration) > Administrátoři (Administrators).

Procedura

 1. Nové uživatele – administrátory můžete vytvořit buď kliknutím na možnost Nový administrátor (New Administrator), nebo Akce (Actions) > Nový administrátor (New Administrator) .
 2. V okně Nový administrátor (New Administrator) zadejte následující údaje:
  1. Zadejte údaje o uživateli, jako je jeho uživatelské jméno, heslo, jméno, e-mail a telefonní čísla.
   1. Uživatelské jméno musí být ve formátu e-mailové adresy, například uzivatel@priklad.com.
   2. Heslo musí splňovat následující požadavky:
    • Počet znaků musí být v rozmezí od 8 do 32.
    • Musí obsahovat nejméně jeden malý znak.
    • Musí obsahovat nejméně jedno číslo.
    Poznámka: Počínaje verzí 4.5 již není podporováno použití speciálního znaku „<“ v heslu. Pokud uživatelé používali znak „<“ ve svých heslech v předchozích verzích, musí jej odstranit, jinak se změny neuloží.
  2. Pokud jste v nabídce Konfigurace podnikové autentizace (Configure Enterprise Authentication) vybrali jako režim autentizace možnost Native (Nativní), bude typ uživatele zvolen jako nativní. Pokud jste zvolili jiný způsob autentizace, můžete zvolit typ uživatele. Pokud vyberete jiného než nativního uživatele, možnost definovat heslo nebude k dispozici, protože se zdědí z režimu autentizace.
  3. Z rozevíracího seznamu Úroveň přístupu (Access Level) vyberte jednu z následujících možností:
   • Základní (Basic) – umožňuje uživateli provádět určité základní operace ladění, jako je ping, tcpdump, pcap, vzdálená diagnostika atd. Jedná se o výchozí hodnotu.
   • Oprávněná (Privileged) – uděluje uživateli přístup na kořenové úrovni k provádění všech základních operací ladění spolu s akcemi zařízení Edge, jako je restart, deaktivace, vynucené resetování a vypnutí. Kromě toho má uživatel přístup k prostředí Linux.
  4. V rozevíracím seznamu Role účtu (Account Role) zvolte uživatelskou roli. Jakmile vyberete roli, zobrazí se funkce síť a zabezpečení zvolené role spolu s popisem.
 3. Klikněte na tlačítko Vytvořit (Create).

Výsledek

Podrobnosti o uživateli se zobrazí na stránce Administrátoři (Administrators).