Diagnostický balíček je kolekce konfiguračních souborů, protokolů a událostí souvisejících s konkrétním zařízením Edge.

V podnikovém portálu klikněte na možnost Testování a řešení potíží (Test & Troubleshoot) > Diagnostické svazky (Diagnostic Bundles).
Poznámka: Možnost Diagnostické svazky (Diagnostic Bundles) je k dispozici pouze pro uživatele operátora.
  1. Klikněte na možnost Vyžádání diagnostického balíčku (Request Diagnostic Bundle).
  2. V okně Vyžádání diagnostického balíčku (Request Diagnostic Bundle) nakonfigurujte následující:

    • Cíl (Target) – z rozevírací nabídky vyberte cílové zařízení Edge. Data jsou shromažďována z vybraného Edge.
    • Důvod generování (Reason for Generation) – volitelně můžete zadat důvod pro generování balíčku.
    • V případě potřeby klikněte na tlačítko Rozšířené (Advanced) a vyberte hodnotu z rozevírací nabídky Základní limit (Core Limit). Základní limit se používá k omezení velikosti nahraného balíčku v případě, že dochází k chybě připojení k internetu.
  3. Klikněte na tlačítko Odeslat (Submit).

V okně Diagnostické svazky (Diagnostic Bundles) se zobrazují podrobnosti o generovaném balíčku spolu se stavem. Postup stažení vygenerovaného balíčku je uveden zde: Stažení diagnostického balíčku.