Vyžádání opětovné aktivace RMA pomocí e-mailu:

Požadavky

Procedura

 1. Přihlaste se k nástroji SD-WAN Orchestrator a přejděte do nabídky Konfigurace (Configure) > Zařízení Edge (Edges).
 2. Vyberte zařízení Edge, které chcete nahradit. Otevře se stránka Přehled Edge (Edge Overview).
 3. Přejděte dolů do oblasti Opětovná aktivace RMA (RMA Reactivation) a poté klikněte na možnost Vyžádat opětovnou aktivaci (Request Reactivation), aby se vygeneroval nový aktivační klíč. Stav Edge se změní na Čeká se na opětovnou aktivaci (Reactivation Pending).
  Poznámka: Klíč pro opětovnou aktivaci je platný pouze jeden měsíc. Když vyprší platnost klíče, zobrazí se varovná zpráva. Chcete-li vygenerovat nový klíč, klikněte na možnost Vygenerovat nový aktivační klíč (Generate New Activation Key). Další informace naleznete v tématu Opětovná aktivace RMA.
 4. Kliknutím na možnost Poslat aktivační e-mail (Send Activation Email) odešlete e-mail s instrukcemi pro aktivaci Edge. E-mail tvoří instrukce a aktivační adresa URL. Adresa URL zobrazuje aktivační klíč a IP adresu nástroje SD-WAN Orchestrator.
 5. K aktivaci nového zařízení Edge proveďte následující úkony:
  1. Odpojte starý Edge od napájení a od sítě.
  2. Připojte nový Edge k napájení a k síti. Ujistěte se, že je Edge připojen k internetu.
  3. Postupujte podle pokynů k aktivaci v e-mailu. Kliknutím na aktivační odkaz v e-mailu aktivuje Edge.

Výsledek

Edge stáhne konfiguraci a software z aplikace SD-WAN Orchestrator a aktivuje se.

Jak pokračovat dále