Nastavení DNS (DNS Settings) lze použít ke konfiguraci podmíněného předávání DNS přes privátní službu DNS a k určení veřejné služby DNS, která bude použita pro účely dotazování.

Konfigurace nastavení DNS profilu:

 1. Přihlaste se k nástroji VMware SD-WAN Orchestrator a přejděte do nabídky Konfigurovat (Configure) > Profily (Profiles).
 2. Buď klikněte na ikonu zařízení vedle profilu, jehož nastavení DNS chcete nakonfigurovat, nebo klikněte na odkaz k profilu a poté přejděte na kartu Zařízení (Device) .
 3. V oblasti Nastavení DNS (DNS Settings) nakonfigurujte následující:

  • Podmíněné předávání DNS (Conditional DNS Forwarding) – z rozevíracího seznamu vyberte privátní službu DNS, která bude předávat požadavky DNS vztahující se k názvu domény. Můžete také vybrat možnost Nová privátní služba DNS (New Private DNS Service) a vytvořit novou privátní službu DNS.
  • Veřejná adresa DNS (Public DNS) – z rozevíracího seznamu vyberte veřejnou službu DNS, která se bude používat při dotazování na názvy domén. Můžete také vybrat možnost Nová služba DNS (New DNS Service) a vytvořit novou veřejnou službu DNS.
   Poznámka: Veřejná služba DNS je v síti VLAN nebo směrovaném rozhraní aktivována pouze v případě, že je v dané síti VLAN nebo směrovaném rozhraní aktivována služba DHCP. Pokyny naleznete v tématu Konfigurace serveru DHCP na rozhraních se směrováním.

  Další informace o vytváření nových služeb DNS naleznete v části Konfigurace služeb DNS.

 4. Klikněte na tlačítko Uložit změny (Save Changes).
Poznámka: Konfigurace globálního segmentu pro DNS se vztahuje na všechny segmenty vytvořené zákazníkem.

Na úrovni zařízení Edge můžete zvolit přepsání nastavení DNS nakonfigurovaných pro profil.

 1. Přihlaste se k nástroji VMware SD-WAN Orchestrator a přejděte do nabídky Konfigurace (Configure) > Zařízení Edge (Edges).
 2. Buď klikněte na ikonu zařízení vedle zařízení Edge, u kterého chcete nastavení DNS přepsat, nebo klikněte na odkaz k zařízení Edge a poté přejděte na kartu Zařízení (Device).
 3. V oblasti Nastavení DNS (DNS Settings) zaškrtněte pole Povolit potlačení Edge (Enable Edge Override) a oblast rozbalte.
 4. Z rozevíracího seznamu Podmíněné předávání DNS (Conditional DNS Forwarding)Veřejná adresa DNS (Public DNS) vyberte požadovanou privátní nebo veřejnou službu DNS, pokud se rozhodnete přepsat službu DNS na úrovni zařízení Edge.
 5. Z rozevíracího seznamu Zdrojové rozhraní (Source Interface) vyberte rozhraní Edge, které je pro segment nakonfigurováno. Toto rozhraní bude zdrojová IP adresa služby DNS.
  Poznámka:

  Když zařízení Edge přenáší provoz, záhlaví paketu bude mít IP adresu vybraného zdrojového rozhraní, přičemž pakety mohou být odeslány prostřednictvím libovolného rozhraní na základě cílové směru.

 6. Klikněte na tlačítko Uložit změny (Save Changes).