Podle potřeby můžete modifikovat profil operátora a změnit tak nastavení profilu.

V portálu operátora klikněte na položku Profily operátorů (Operator Profiles).

Klikněte na odkaz na profil nebo profil vyberte a klikněte na tlačítko Akce (Actions) > Modifikovat profil (Modify Profile).

Zobrazí se stávající nastavení zvoleného profilu a vy můžete konfigurovat následující parametry:

Nastavení profilu

Podle potřeby můžete upravit název a popis vybraného profilu.

Nastavení správy

IP adresa použitá pro přístup k nástroji Orchestrator je nastavena pomocí nastavení správy. Můžete konfigurovat následující položky:
  • Adresa nástroje Orchestrator (Orchestrator Address) – vyberte, chcete-li jako adresu nástroje Orchestrator použít FQDN nebo IP adresu. Pokud vyberete FQDN, zadejte adresu FQDN.
  • Adresa Orchestrator Ipv4 (Orchestrator IPv4 Address) – zadejte adresu IPv4, kterou chcete použít jako adresu systému Orchestrator.
  • Adresa IPv6 systému Orchestrator (Orchestrator IPv6 Address) – zadejte adresu IPv6, kterou chcete použít jako adresu systému Orchestrator.
Adresa systému Orchestrator se používá k vytvoření aktivační adresy URL pro aktivaci Edge.
Kromě toho můžete konfigurovat následující intervaly správy:
  • Interval prezenčního signálu (Heartbeat Interval) – časový interval mezi prezenčními signály odeslanými ze systému SD-WAN Orchestrator do zařízení Zařízení SD-WAN Edge. Výchozí hodnota je 30 sekund a minimální interval musí být 10 sekund. Pokud zařízení Zařízení SD-WAN Edge neobdrží dva prezenční signály za sebou, je Zařízení SD-WAN Edge označeno jako „mimo provoz“.
    Poznámka: Při modifikaci intervalu prezenčního signálu se ujistěte, že jste vhodně přizpůsobili také prodlevu oznámení o offline stavu zařízení Zařízení SD-WAN Edge, aby nedocházelo k odesílání zbytečných výstrah.
  • Interval časového úseku (Timeslice Interval) – časový interval, během kterého jsou shromažďována data z monitorování přenášených dat.
  • Interval odeslání statistik (Stats Upload Interval) – časový interval pro nahrání dat z monitorování. Všechna data pro jednotlivé časové úseky jsou shromažďována během intervalu pro odesílání statistik a následně jsou nahrána.

Výběr Brána SD-WAN Gateway

Ve výchozím nastavení je výběr brány Brána SD-WAN Gateway dynamický a brány Brány VMware SD-WAN Gateway jsou z Fond bran SD-WAN Gateway Pool vybírány dynamicky. Pokud má být výběr brány Brána SD-WAN Gateway účinný, zajistěte, aby Fond bran SD-WAN Gateway Pool obsahoval nejméně dvě brány Brány VMware SD-WAN Gateway. Více informací o Fondy bran SD-WAN Gateway Pool naleznete v části Správa fondů bran a bran.

Zaškrtnutím políčka můžete výběr bran Brána SD-WAN Gateway definovat jako statický. Při statickém výběru brány Brána SD-WAN Gateway je třeba určit primární bránu Brána SD-WAN Gateway. Podle potřeby můžete také definovat volitelnou sekundární bránu Brána SD-WAN Gateway.

Poznámka: Statický výběr brány Brána SD-WAN Gateway používejte pouze pro potřeby testování nebo ladění. Tuto možnost nelze používat v rámci VPN pro komunikaci mezi zařízeními Zařízení SD-WAN Edge- Zařízení SD-WAN Edge nebo konfiguraci předání partnerů.

Přiřazení mapy aplikací

Ve výchozím nastavení je počáteční mapa aplikací přiřazena profilu operátora. Podle potřeby můžete zvolit jinou mapu aplikací uvedenou v rozevíracím seznamu. Viz také téma Mapy aplikací.

Vydání programu (Software Version)

Můžete se rozhodnout do zařízení Zařízení SD-WAN Edge odesílat nejnovější bitové kopie programu. Ve výchozím nastavení se do zařízení žádné aktualizace neodesílají. Pole označte a z rozevíracího seznamu Verze (Version) zvolte bitovou kopii programu. Další informace o bitových kopiích softwaru naleznete v tématu Bitové kopie programu.

Označte pole Doba aktualizace (Update Duration) a zadejte dobu trvání v minutách. Po aktivaci této možnosti systém SD-WAN Orchestrator ve stanoveném časovém období aktualizuje všechna zařízení přidružená k podnikovému zákazníkovi.

Po přizpůsobení výše uvedeného nastavení klikněte na tlačítko Uložit změny (Save Changes).