Bitové kopie programu Edge přiřazené k podniku můžete spravovat přímo, a to tak, že přiřadíte Profil operátora (Operator Profile) k podniku nebo umožníte podnikovému uživateli spravovat bitové kopie programu.

V portálu operátora přejděte do nabídky Správa zákazníků (Manage Customers).

Vyberte zákazníka a klikněte na tlačítko Akce (Actions) > Modifikovat (Modify) nebo klikněte na odkaz na zákazníka.

V podnikovém portálu klikněte na možnost Konfigurovat (Configure) > Zákazníci (Customers).

Na stránce Konfigurace zákazníka (Customer Configuration) se v sekci Správa bitových kopií Edge (Edge Image Management) zobrazuje aktuální profil operátora přidružený k vybranému podnikovému zákazníkovi. Jako primární uživatel operátora můžete vybrat a přiřadit jiný profil operátora ze seznamu profilů operátora dostupných pro zákazníka, pokud je potřeba.

Před přepnutím na jiný profil operátora zvažte následující omezení:

  • Pokud přepnete z profilu operátora založeného na segmentech na profil operátora založeného na síti, zařízení Edge v podnikové síti využívající profil založený na segmentech neobdrží další aktualizace bitové kopie programu.
  • Pokud přepnete z profilu operátora založeného na síti na profil operátora založeného na segmentech, zařízení Edge v podnikové síti využívající profil založený na síti neobdrží další aktualizace bitové kopie programu.
Pokud si přejete, aby podnikový primární uživatel mohl spravovat bitové kopie programu Edge, musíte zaškrtnout pole Delegovat správu bitových kopií programu Edge (Delegate Edge Software Image Management). Jakmile aktivujete funkci Delegovat správu bitových kopií programu Edge (Delegate Edge Software Image Management) a kliknete na možnost Uložit změny (Save Changes), zobrazí se všechny bitové kopie programu přiřazené pro podnikového zákazníka. Kliknutím na tlačítko Modifikovat (Modify) můžete přidat nebo odebrat bitové kopie pro vybraného zákazníka.
Poznámka: Přiřazenou bitovou kopii můžete pro podnikového zákazníka odebrat pouze v případě, že není výchozí bitovou kopií a není aktuálně používána žádným Edge v podniku.
Poznámka: Ve verzi 5.1.0 může profil operátora zahrnovat podrobnosti pro bitovou kopii firmwaru platformy a modemu a/nebo bitovou kopii výchozího továrního nastavení pro různá zařízení Edge takto: (bitové kopie firmwaru platformy pro modely zařízení Edge 6X0 a modely zařízení Edge 3X00 (3400/3800/3810), bitové kopie firmwaru modemu pro zařízení 510-LTE (Edge 510LTE-AE, Edge 510LTE-AP) a 610-LTE (Edge 610LTE-AM, Edge 61LTE-RW) a bitové kopie továrního nastavení pro všechna fyzická zařízení SD-WAN Edge. Další informace naleznete v oddílu Bitové kopie softwaru a firmwaru pomocí nového uživatelského rozhraní systému Orchestrator a Správa profilů operátorů.