Složené role jsou skupinou funkčních rolí z různých kategorií funkčnosti.

Ve výchozím nastavení jsou k dispozici následující složené role:

Složené role Funkční role SD-WAN Funkční role Cloud Web Security Funkční role Secure Access Funkční role pro Globální nastavení
Standardní administrátor operátora Provozní správce SD-WAN Provozní správce služby Cloud Web Security Provozní správce služby Secure Access Globální nastavení pro administrátora operátora
Primární uživatel typu operátor Plný přístup Plný přístup Plný přístup Plný přístup
Podnik operátora Podnik operátora sítě SD-WAN Globální nastavení pro podnik operátora
Podpora operátora Podpora operátora sítí SD-WAN Operátor služby Cloud Web Security – pouze pro čtení Operátor služby Secure Access – pouze pro čtení Globální nastavení podpory operátora

Výše uvedené role můžete přiřadit uživateli při vytváření nového uživatele operátora. Viz téma Vytvoření nového uživatele typu operátor.

Pokud chcete zobrazit existující složené role spolu s popisem pro vaše podniky, viz Správa složených rolí.

Pokud chcete vytvořit vlastní složenou roli pro vaše podniky, navštivte část Vytvoření nových složených rolí.

Můžete také upravit oprávnění rolí těchto funkčních rolí. Další informace naleznete v tématu Přizpůsobení role.