V portálu operátora můžete konfigurovat a spravovat profily operátorů i samotné uživatele typu operátor. Podle potřeby si můžete také prohlédnout události, které operátoři spustili.