Azure Virtual WAN představuje síťovou službu, která umožňuje navázání optimalizovaného a automatizovaného připojení virtuální privátní sítě (VPN) z lokalit v podnikových větvích k nebo skrze prostředí Microsoft Azure. Odběry Azure umožňují zajistit virtuální huby odpovídající regionům Azure a spojují větve (které mohou nebo nemusí nabízet podporu SD-WAN) s využitím připojení VPN IPsec (IP Security).

Pokud chcete vytvořit připojení větve k Azure VPN, SASE Orchestrator podporuje virtuální síť WAN Azure a integraci a automatizaci VMware SD-WAN využitím páteřní sítě Azure. Z pohledu uživatele VMware SD-WAN jsou v současnosti podporovány následující možnosti nasazení Azure:
  • Připojení IPsec z Brána SD-WAN Gateway do virtuálního hubu Azure WAN s automatizací.
  • Přímé připojení IPsec z Zařízení SD-WAN Edge do virtuálního hubu WAN Azure s automatizací.

Automatizace Brána SD-WAN Gateway ve virtuální síti WAN Azure

Následující diagram znázorňuje tunel IPsec z Brána SD-WAN Gateway do virtuálního hubu Azure WAN.

Automatizace Zařízení SD-WAN Edge ve virtuální síti WAN Azure

Následující diagram znázorňuje tunel IPsec přímo z Zařízení SD-WAN Edge do virtuálního hubu Azure WAN.

V následujících tématech naleznete pokyny ke konfiguraci aplikace SASE Orchestrator a prostředí Azure umožňující využívat připojení větve k Azure VPN využívající Brána SD-WAN GatewayZařízení SD-WAN Edge: