SASE Orchestrator můžete nakonfigurovat pro integraci virtuální sítě Azure WAN a Zařízení SD-WAN Edge s cílem povolit připojení větve k Azure VPN přímo ze zařízení Zařízení SD-WAN Edge.

Poznámka: Při použití automatizace virtuální sítě Azure WAN z funkce Zařízení SD-WAN Edge podporuje tunelové propojení Cíl jiný než SD-WAN (NSD) pouze statické směry. Výsledkem je, že tato funkce není momentálně kompatibilní s protokolem BGP přes IPsec.

Před zahájením konfigurace aplikace SASE Orchestrator pro Azure Virtual WAN – automatizaci Zařízení SD-WAN Edge se ujistěte, že jste dokončili všechny kroky popsané v částech Předpokládaná konfigurace AzureKonfigurace virtuální sítě Azure WAN pro připojení větve k Azure VPN.

Podrobné pokyny pro různé postupy, které je během integrace virtuální sítě Azure WAN a  Zařízení SD-WAN Edge třeba provést na straně SASE Orchestrator, najdete zde: