VMware SASE Orchestrator umožňuje spouštět různé diagnostické testy na dálku u vybraného zařízení Edge. Vzdálené diagnostické informace obsahují protokoly specifické pro zařízení Edge pro analýzu.

V následujících částech jsou popsány možné testy vzdálené diagnostiky, které můžete na zařízení Edge spustit:

Dosažitelnost sítě

DNS a DHCP

Rozhraní

Brána firewall

Nastavení IPv6

Tabulka toku a NAT

Relace BFD

Relace BGP

Oblasti protokolu OSPF

Různé