K čemu tento test slouží

Spuštěním tohoto testu určíte čítače paketů BFD (odeslané/přijaté).

Kdy můžete spustit tento test

Spusťte tento test, pokud se nedaří spustit BFD (nebo) je mimo provoz. Pokyny ke spuštění testu vzdálené diagnostiky na Edge naleznete v tématu Spuštění vzdálených diagnostických testů na zařízeních Edge.

Jak se přihlásit do výstupu testu

Následuje příklad výstupu testu:

Výstup vzdálené diagnostiky zobrazuje následující informace:
  • Počet odeslaných/přijatých kontrolních paketů BFD, pokud se zvýší buď pouze počet odeslaných, nebo pouze přijatých, indikuje problém na straně bez přírůstku.
  • Počet odeslaných/přijatých paketů Echo. Režim Echo není podporován, takže v ideálním případě by měl být také deaktivován na zařízení druhé strany.
  • Počet událostí relace v provozu / mimo provoz, který potvrzuje, kolik událostí v provozu / mimo provoz je vidět.
  • Počet oznámení Zebra.