K čemu tento test slouží

Spuštěním tohoto testu zobrazíte vypršení platnosti pronájmu DHCP a rozhraní, přes která je klient připojen k zařízení Edge.

Kdy můžete spustit tento test

Pro ověření, zda mají klienti správnou adresu DHCP. Pokyny ke spuštění testu vzdálené diagnostiky na Edge naleznete v tématu Spuštění vzdálených diagnostických testů na zařízeních Edge.

Jak se přihlásit do výstupu testu

Následuje příklad výstupu testu:

  1. Ověřte, zda je zde pro protokol DHCP vidět IP adresa a MAC klienta LAN. Pokud není na seznamu, zkuste ji spustit restartováním služby DHCP.
  2. Tento test použijte k ověření falešných zařízení v zařízení LAN.