Elastic IP adresy (EIP) jsou zdroje veřejných IP adres, které můžete zakoupit a používat nezávisle. Pomocí konzoly můžete vytvořit adresu EIP nebo můžete obnovit uvolněnou adresu EIP. Toto téma popisuje vytvoření adresy EIP a vytvoření její vazby na sekundární (veřejné) rozhraní.

Požadavky

 • Ujistěte se, že máte účet AliCloud a požadované přihlašovací údaje.
 • Ujistěte se, že máte rozhraní ENI pro přiřazení Elastic IP adresy. Postup vytvoření rozhraní ENI naleznete v tématu Vytvoření rozhraní sítě Elastic (ENI).

Procedura

 1. Přihlaste se ke konzole VPC.
 2. V levém navigačním podokně klikněte na možnost Elastic IP adresy (Elastic IP Addresses).
  Zobrazí se stránka Elastic IP adresy (Elastic IP Addresses).
 3. Klikněte na možnost Vytvořit adresu EIP (Create EIP).
  Zobrazí se stránka Elastic IP.
 4. Nakonfigurujte adresu EIP.
  1. Vyberte oblast EIP, která má být vytvořena.
   Ujistěte se, že adresa EIP a instance cloudu, která má být přidružena k EIP, patří do stejné oblasti.
  2. V závislosti na požadavku nastavte pro adresu EIP, kterou chcete vytvořit, maximální šířku pásma.
  3. Vyberte počet adres EIP, které chcete vytvořit se stejnými konfiguracemi. Výchozí hodnota pro položku Množství (Quantity) je 1.
 5. Klikněte na možnost Koupit nyní (Buy Now).
  Zobrazí se stránka Potvrdit objednávku (Confirm Order).
 6. Zaškrtněte pole Smlouva o službě Elastic IP (Elastic IP Agreement of Service) a klikněte na Aktivovat (Activate).
  Na stránce Elastic IP adresy (Elastic IP Addresses) klikněte na možnost Obnovit (Refresh), čímž zobrazíte nově vytvořenou instanci EIP.
 7. Chcete-li instanci EIP přidružit k sekundárnímu (veřejnému) rozhraní ENI pro zařízení Edge, klikněte na možnost Vytvořit vazbu (Bind) ve sloupci Akce (Actions). Zobrazí se stránka Vázat Elastic IP adresu (Bind Elastic IP Address).
  1. Z rozevírací nabídky Typ instance (Instance Type) vyberte možnost Sekundární ENI (secondary ENI).
  2. Z rozevírací nabídky Sekundární ENI (Secondary ENI) vyberte rozhraní, na které chcete EIP vázat.
  3. Klikněte na tlačítko OK.

Jak pokračovat dále