Zabezpečující skupina je virtuální brána firewall pro instanci služby ECS. Toto téma popisuje, jak vytvořit zabezpečující skupinu v konzole ECS.

Požadavky

Pokud chcete vytvořit zabezpečující skupinu typu VPC, ujistěte se, že byla vytvořena služba VPC a vSwitch. Další informace naleznete v tématu Vytvoření sítě VPC (Virtual Private Cloud)Vytvoření přepínače vSwitch.

Procedura

 1. Přihlaste se ke konzole ECS.
 2. V levém navigačním podokně zvolte možnosti Síť a zabezpečení (Network & Security) > Zabezpečující skupiny (Security Groups).
 3. Na stránce Zabezpečující skupiny (Security Groups) klikněte na možnost Vytvořit zabezpečující skupinu (Create Security Group).
  Otevře se dialogové okno Vytvořit zabezpečující skupinu (Create Security Group).
 4. V dialogovém okně Vytvořit zabezpečující skupinu (Create Security Group) nakonfigurujte následující parametry:
  1. Z rozevírací nabídky Šablona (Template) vyberte vhodnou šablonu, která zjednoduší konfiguraci pravidel zabezpečující skupiny. Vyberte například možnost Přizpůsobit (Customize).
  2. V textovém poli Název zabezpečující skupiny (Security Group Name) zadejte platný název zabezpečující skupiny.
  3. Z rozevírací nabídky Typ sítě (Network Type) vyberte možnost VPC.
  4. Z rozevírací nabídky VPC vyberte cloud VPC.
 5. Klikněte na tlačítko OK.
  Zobrazí se vyskakovací zpráva doporučující vytvoření pravidel zabezpečující skupiny.

Výsledek

Po vytvoření zabezpečující skupiny je na seznam zabezpečujících skupin přidána nová zabezpečující skupina.

Jak pokračovat dále

Po vytvoření zabezpečující skupiny doporučujeme okamžitě vytvořit pravidla zabezpečující skupiny. Jinak se může stát, že nebudete mít přístup k interní síti nebo internetu. Postup naleznete v tématu Přidání pravidel zabezpečující skupiny.