Tabulka tras je seznam položek trasy v síti VPC. Síťový provoz je směrován na základě konfigurací položek trasy v tabulce tras. Po vytvoření sítě VPC systém automaticky vytvoří výchozí tabulku tras a přidá do ní systémové trasy pro správu provozu.

Výchozí tabulku tras nemůžete vytvořit ani odstranit. Můžete však vytvořit vlastní tabulku tras a přidružit ji k přepínači vSwitch pro účely řízení tras odpovídající podsítě. Chcete-li vytvořit vlastní tabulku tras a přidružit ji k přepínači vSwitch, proveďte následující kroky:

Požadavky

Ujistěte se, že byla vytvořena síť VPC a přepínače vSwitch. Postup naleznete v tématu Vytvoření sítě VPC (Virtual Private Cloud)Vytvoření přepínače vSwitch.

Procedura

 1. Přihlaste se ke konzole VPC.
 2. V levém navigačním podokně klikněte na možnost Tabulky tras (Route Tables).
 3. Vyberte oblast tabulky tras, kterou chcete vytvořit.
 4. Na stránce Tabulky tras (Route Tables) klikněte na možnost Vytvořit tabulku tras (Create Route Table).
  Zobrazí se stránka Vytvořit tabulku tras (Create Route Table).
 5. Nakonfigurujte následující parametry a poté klikněte na tlačítko OK.
  1. Z rozevírací nabídky VPC vyberte cloud VPC.
  2. Do textového pole Název (Name) zadejte název tabulky tras.
   Tabulka tras je vytvořena a přidána na seznam tabulek tras.
 6. Na stránce Tabulky tras (Route Tables) vyberte tabulku tras, kterou jste vytvořili, a poté klikněte na kartu Přidružené přepínače vSwitch (Associated VSwitches).
 7. Klikněte na možnost Přidružit vSwitch (Associate VSwitch).
  Zobrazí se stránka Přidružit vSwitch (Associate VSwitch).
 8. Z rozevírací nabídky vSwitch vyberte příslušný přepínač vSwitch, který chcete přidružit k tabulce tras.

Výsledek

Klikněte na tlačítko Obnovit (Refresh) a ověřte, že byl přepínač vSwitch přidružen k tabulce tras.

Jak pokračovat dále