Om udgivelsesnoter til Workspace ONE UEM

Udgivelsesnoter for VMware Workspace ONE UEM giver information om nye funktioner og forbedringer i hver udgivelse. Denne side indeholder en oversigt over de nye funktioner introduceret i 2209 samt løste og kendte problemer.

Hvornår kan jeg forvente den seneste version?

Vi sørger for at levere produkter af høj kvalitet, og for at sikre problemfri overgange, udruller vi vores produkter i faser. Hver udrulning kan tage op til fire uger at udføre og leveres i følgende faser:

 • Fase 1: Demo og UAT’er

 • Fase 2: Delte SaaS-miljøer

 • Fase 3: Dedikerede, nyeste miljøer

Når vores udfasede udrulning er fuldført, vil vi annoncere generel tilgængelighed for on-premises- og administrerede hostede kunder. Få flere oplysninger i KB -artiklen.

Gør klar til Apple-udgivelser for efteråret 2022

Få mere at vide om de kommende udgivelser fra efteråret 2022 for Apple. Se Gør klar til Apple-udgivelser for efteråret 2022 for yderligere oplysninger.

Nye funktioner i denne version

Console

 • Vi har forbedret global søgning for at booste dine søgeresultater.

  Globale søgeresultater for enheder inkluderer nu enhedens organisationsgruppe. Dette giver kontekst til at finde enheden i store miljøer. Der kræves ingen indstilling til denne standardfunktion. Få flere oplysninger i Global søgning.

 • Siden Sletning af enhed indlæses nu hurtigere!

  Vi har forbedret ydeevnen for siden Sletning af enhed ved at implementere et filter, der kun henter data om enhedssletning fra hele kommandotabellen for enheden. Dette accelerer gengivelsen af siden Sletning af enhed.

 • Oplev hurtigere og mere problemfrie opgraderinger af SaaS-miljøet.

  Opgradering til SaaS tog længere tid end forventet grundet en logik i overførselskoden, specifikt tilføjelsen af UUID (Universally Unique Identifiers) i notifikationstabellen i miljøer med høj volumen. Vi har nu valgt ikke at flytte det specifikke datasæt og i stedet føje UUID til hver ny post. UUID er kun påkrævet for nyere SaaS-notifikations-API'er og ikke for alle API'er relateret til UEM-konsolnotifikationer.

 • Aktivering af tenancy på siden Tildelingsgrupper.

  Du kan ikke længere oprette nye Smart-grupper på OG'er over kundetypen. Nye smart-grupper kan kun oprettes ved kunde-OG-typen i eller andre OG'er under Kunden. Du kan finde flere oplysninger i Workspace ONE UEM modernisering – Tenant-id og kunde-organisationsgruppens krav til smart-grupper (87464).

 • Sørg for, at skifteholdsansatte har adgang til de rigtige apps og services under og uden for arbejdstiden med skifteholds-baseret adgangsstyring (Tech Preview)

  Du kan nu konfigurere begrænsninger for Hub-tjenester, notifikationer, app-berettigelser og single sign-on, når brugeren ikke anses for at være på arbejde – baseret på tiden i WorkJam og systemdefinitioner for deltagelse. Denne funktion kræver Workspace ONE Experience Workflows, Workspace ONE Hub-tjenester 2209, Workspace ONE Access 2209 og Workspace ONE Intelligent Hub iOS 22.08 og Workspace ONE Intelligent Hub Android 22.11.

Android

 • Vil du have mere kontrol over automatiske opdateringer til Android-apps? Vi har en løsning til dig.

  Du kan nu indstille en automatisk opdateringsprioritet for offentlige Android-apps for enheder, der styres af Workspace ONE UEM. Du kan vælge at aktivere opdateringer med høj prioritet eller forsinke opdateringer med 90 dage for hver enkelt app. Få flere oplysninger i Udrulning af applikation på dine Android-enheder via administreret Google Play Butik.

 • Vi introducerer en ny enterprise slet for at tilbagevise ejerskab af en Android 11+ COPE-enhed.

  Du kan nu kun slette arbejdsprofilen på Android 11+ COPE-enheder, hvilket lader organisationer tilbagevise ejerskab af enheden til brugeren. Tidligere kunne enterprise slet-handling initiere en nulstilling til fabriksindstillinger på enheden, hvilket nu er blevet omdøbt til Sletning af enhed. Den nye enterprise slet-handling holder personlige apps og data intakte og starter ikke en nulstilling til fabriksindstillinger.

indhold

 • Begræns brugere til at uploade billeder til Content-appen ved kun at anvende enhedens kamera.

  Du kan begrænse brugere til kun at uploade billeder til Content-appen fra enhedens kamera. For at gøre dette, skal du aktivere Tillad kun upload fra kamera når du konfigurerer et admin-lager i Workspace ONE UEM Console. Få flere oplysninger i Konfigurer et admin-lager.

 • Angiv antal filer som brugere kan uploade til Content-appen.

  Indstil maks antal filer som brugere kan uploade når Workspace ONE Content-appen konfigureres ved hjælp af Workspace ONE-konsollen. Du kan nu give brugere tilladelse til at uploade op til 40 filer på en gang i Content-appen. Få flere oplysninger i Konfigurer VMware Workspace ONE Content.

macOS

 • macOS understøtter nu upload af MobileConfig-filer.

  Du kan nu uploade mobileconfig-profiler direkte til macOS i Workspace ONE UEM Console. Få flere oplysninger i Upload en profil.

 • Angiv Intelligent Hub version der skal distribueres til enhederne.

  Du kan nu vælge den version af Intelligent Hub, der skal udrulles på siden Indstillinger. Under automatisk tilmelding med Apple forretningsstyring eller skolestyring, eller via webbaseret tilmelding, kan du bestemme hvilken version af Intelligent Hub der skal installeres på alle nye enheder. Du kan forhåndsudfylde den nyeste version af Intelligent Hub i UEM-konsollen eller vælge en specifik version, hvis den understøttes og er kompatibel med din konsolversion. Vi vil gradvist tilføje funktionen til SaaS-miljøer under udrulningen. Få flere oplysninger i Indstillinger for macOS Intelligent Hub.

Freestyle

 • Support for App- og filbetingelser.

  Du kan nu tilføje App- og filbetingelser til macOS arbejdsgange. Windows arbejdsgange understøtter disse tilstande på nuværende tidspunkt. For at tilføje en app- eller filbetingelse for macOS-enheder kræver Freestyle Orchestrator-funktionen en minimumsversion af VMware Workspace ONE Intelligent Hub 22.08, installeret på målenheden. Få flere oplysninger i Betingelse med apps.

 • Vi har justeret standardindstillingerne for fejlhåndtering.

  Tidligere havde standardindstillingerne for fejlhåndtering ekstremt lange ventetider mellem nye forsøg. Vi har reduceret den tid, der er brugt på nye forsøg, så arbejdsprocessen kan fortsætte eller fejle med en mere rimelig frekvens.

  • Timeout: 120 minutter

  • Prøv igen efter 15 minutter

  • Maksimalt antal nye forsøg: 1

  • Bockoff-rate: 2

  Eksisterende arbejdsprocesser vil ikke blive påvirket – kun nyoprettede arbejdsprocesser vil have disse nye standardværdier. Du kan altid justere dem efter dine behov ved at klikke på Yderligere indstillinger > Edit fejlhåndtering. Du kan finde flere oplysninger under Håndtering af ressourcefejl.

Windows

 • Forespørg grundlinjer i Workspace ONE UEM for Windows desktopenheder.

  Du kan nu forespørge grundlinjer på enheder for at opdatere stikprøver af grundlinjer og opdatere status for grundlinjecompliance. Anvend forespørgselsfunktionen fra visningen Enhedsoplysninger. For at opdatere enhedens grundlinjeeksempel skal du gå til Flere handlinger > Forespørg > Grundlinjer i enhedsposten. Compliance-status for grundlinje kan findes i Ressourcer > Profiler og grundlinjer > Grundlinjer, hvor du kan vælge grundlinjen og få vist statuskortet for compliance. Få flere oplysninger i Brug af grundlinjer.

Løste problemer

2209 Løste problemer

 • FS-2122: Flere freestyle-problemer konstateret for macOS enheder.

 • AGGL-12944: Kan ikke tilmelde Android 12-enheder som DO, når Enheders tilmeldingstilstand er indstillet til registrerede enheder.

 • AAPP-13550: Forsinkelse i udrulning af OS seed-script forårsager datasinkonsistens.

 • MACOS-3339: macOS DDUI-indholdsfilterprofil har en grænse på 255 tegn for socket-krav og pakkekrav.

 • AGGL-12354: Tillad brugeren at ændre placeringsindstillinger for arbejdsprofil fungerer ikke.

 • FCA-203951: Kunne ikke tildele enheder til telekom abonnementslisten.

 • CMSVC-16504: Tildelingssiden går ned periodisk for interne apps.

 • CRSVC-32267: iOS-compliance-politik for programversion virkede ikke som forventet.

 • UM-7538: Synkronisering af attribut mislykkedes primært.

 • UM-7606: Deaktivering af 100 brugere i bulk mislykkedes på Workspace ONE UEM Console.

 • RUGG-11335: Indstillinger for Launcher-nyttelast mangler i 2209.

 • RUGG-11361: Mappenavne mangler i flere Startprogram-profiler for Android Enterprise.

 • PPAT-12022: Skift Tunnel-enheders API fra offentlig til intern.

 • MACOS-3301: macOS DDUI-netværksadgangsprofilen viser ikke indstillingen "Brug som konfiguration af loginvindue".

 • MACOS-3300: Ved nye tilmeldinger, DEP eller manuelle, blev Native Apps ikke installeret i skærmbilledet Efter tilmelding, da de blev vist som "ventende".

 • MACOS-3252: macOS DDUI-tunnelprofil mangler matricer.

 • MACOS-3258: Det er ikke muligt at redigere en eksisterende macOS-profil, efter at macOS DDUI er aktiveret i miljøet.

 • FCA-203881: Når du downloader ældre rapporter, randomiseres rapportnavnet.

 • FCA-203685: Lokal tid rapporteret forkert på Astro Air-sider.

 • MACOS-3211: Workspace ONE Intelligent Hub blev ikke installeret efter tilmelding på produktionsmiljøet.

 • FCA-203777: Kan ikke redigere enhedens aktivnummer.

 • ENRL-3521: Windows Rugged-enheder kunne ikke længere hente registreringsdatabaseposten som kaldenavn.

 • FCA-203090: Forkert årsag til meddelelse om afmelding af enhed.

 • ENRL-3495: API returnerer ikke en værdi for tags.

 • CRSVC-31836: Kunne ikke udgive scripts.

 • CRSVC-31524: Kunne ikke slette en enhed pga. fejl.

 • CRSVC-31387: GSX-forbindelse mislykkes med SSL-fejl.

 • CRSVC-31110: Da databasens legitimationsoplysninger blev ændret, kunne værktøjet til overførsel af berettigelse ikke oprette forbindelse til databasen.

 • CRSVC-31194: Datofiltret for konsolbegivenhed fungerer ikke som forventet.

 • CMSVC-16348: Når der oprettes en complianceprofil for første gang i en Container OG, vises de registrerede enheder ikke i smart-gruppe'en "Alle enheder", som oprettes automatisk.

 • CRSVC-29464: S/MIME-certifikater er tilsyneladende ødelagt på databasen.

 • CRSVC-29428: Kunne ikke slette enheden fra Workspace ONE UEM Console.

 • CRSVC-29391: Udløser grænsen på 5K API-kald pr. minut, selvom den har varet længere end et minut.

 • CMEM-186691: PowerShell mislykkedes med fejlen "Brugerlegitimationsoplysninger på den eksterne PowerShell-server indeholder specialtegnene."

 • CMCM-190011: Database Server CPU stiger til 100 % flere gange om dagen.

 • CMCM-190017: Der opstod en udefineret fejl under visning af tildelte indholdsenheder.

 • ARES-22983: Høj ventetid i udførelsen af jobbet Rens udløbne stikprøvedata.

 • ARES-22753: Mac Studio tildelingsopdatering mangler eller er ikke valgt.

 • ARES-7519: Billeder til tablets og mobile enheder filtreres ikke for interne apps.

 • ARES-22684: Rapporten Enheder med program- og brugeroplysninger mislykkes, når programfiltret indeholder forskellige navne for apps med det samme bundle-id.

 • AMST-36905: Kunne ikke redigere app-tildelinger.

 • AMST-36758: Enhedskontekstbaserede apps kræver en gyldig brugersession for at behandle afinstallation.

 • AMST-36710: Windows Firewall-regel fungerer ikke korrekt på Windows 10-enhed.

 • AMST-36694: Indstillinger for udrulning bevares ikke ved Gem og Udgiv.

 • AMST-36528: Kan ikke aktivere Vis i HUB (valgfrit) indstillingen, når en Ny tildeling åbnes via kolonnen Tildeling.

 • AMST-36527: En standardbruger med en svag adgangskode blev oprettet.

 • AGGL-12787: På grund af tab af data blokerer URL-adressen og undtagelserne i Chrome-browserprofilen og angives som forventet.

 • AGGL-12439: Tildeling af Outlook til en enhed EFTER tilmelding vil hente app-konfigurationen.

 • AGGL-12349: Enhedssynkronisering udløser kommandoen RemoveApp til en iOS-app.

 • AGGL-12346: Kan ikke overføre Zebra-enheder til arbejdsadministreret tilstand på grund af fejlen "Hub er allerede enhedsejer".

 • AGGL-12014: Den tid, der er angivet i systemopdateringsprofilen, ændres til AM fra PM efter lagring og udgivelse, når sprog i brugergrænsefladen er japansk, kinesisk eller koreansk.

 • AGGL-11868: Offentlige Android-apps, der blev udgivet til over 600.000+ tildelte enheder, landede ikke på enhederne.

 • AGGL-11852: Der opstod et sprogproblem med app-beskrivelsen i Workspace ONE Intelligent Hub-appen for Android-enheder i tilstanden Work-styring.

 • AAPP-14054: Indstillingen EAP-TLS blev ikke gemt i tvOS Wi-Fi-profilen (DDUI).

 • AAPP-14265: Når du tjekker enheden ud til underordnet OG, afspejles de styrede indstillinger for underordnet OG ikke i CICO-scenariet.

 • AAPP-14521: Kunne ikke uploade interne apps med flere info.plists.

 • AAPP-13982: Interne bøger vises som Ikke installeret på fanen Bøger på siden Enhedsoplysninger.

 • AAPP-13986: Kunne ikke tildele enheder til offentlige bøger, efter bogen er oprettet.

22.9.0.1 Fejlrettelse – løste problemer

 • CRSVC-32619: Optimer udgivelse af processen for offentlige og købte apps.

 • AGGL-12914: Zebra-enheder rapporteres som modeltype "ukendt" i Smartgruppe-filter.

 • AMST-37236: Tillad store bogstaver for navn på grundlinje.

22.9.0.3 Fejlrettelse – løste problemer

 • AMST-37303: Siden opgradering 22.4.0.12 (2204) bliver brugerdefinerede profiler ikke installeret for nyligt tilmeldte Windows-enheder.

 • AMST-37308: Enhedsidentifikator og UDID-mismatch skulle af en eller anden grund ikke afmelde enheden.

 • AMST-37330: Ændringer af kompromitteret status for Mac-enheder oversvømmes i tabellen begivenheds-logfiler.

 • ARES-23122:: MacOS POST /apps/internal/{applicationid}/uninstall opretter mdmclient-kommandoen til målrettet fjernelseapplikation.

 • ARES-23135: Der anmodes ikke om at installere programmer på enhederne, når alle enheder er valgt på fanen Ressourcer > Apps > Detaljevisning > Enheder for at installere en intern Windows-app.

 • CMCM-190198: Opgradering af ZDT-database mislykkedes.

 • CRSVC-32785: Notifikationer for automatisk opdatering af VPP-app vil ikke længere blive sendt til Admin Console efter UEM-opgradering til 2206 på grund af en fejl i GetCoreUsersByLocationGroupIdAsync-opkald.

 • CRSVC-32880: Forbedring af compliance-flow ved "/api/mdm/devices/search" for at reducere DB-kald.

 • CRSVC-32900: Siden med begivenhedslog under fejlfinding kan ikke indlæses efter opgradering til 2209.

 • FCA-204032: Et enkelt kald til "/api/mdm/devices/search" foretager omkring 3000 kald til DB og belaster samme.

 • LOC-12523: Forkert oversættelse for "Klassenavn" i Launcher-nyttelasten.

 • MACOS-3403: MacOS DDUI-netværksenhedsprofil viser ikke indstillingen "brugernavn" under EAP-TLS-protokol.

22.9.0.4 Fejlrettelse – løste problemer

 • ARES-23300: Et enkelt API-opkald foretager omkring 600 opkald til DB og belaster det samme.

 • CMCM-190180: Kunne ikke slette indhold fra listevisning eller via API (fejl 500).

 • CMSVC-16585:Kan ikke få adgang til menuen tildelingsgrupper og de tildelte ressourcer.

 • UM-7681: Scriptrelaterede rettelser til batchbehandling af overførsler.

 • AMST-37434: Fanen Sensorer på visningen Enhedsoplysninger skal være synlig for enheder med registreret tilstand.

 • AAPP-14824: Langt kørende forespørgsel fører til stor DB-konflikt.

 • MACOS-3318: MacOS DDUI-netværksadgangsprofilen gemmer ikke indstillingen for protokoller.

 • AMST-37256: Seed v2206 SFD-patch til UEM.

22.9.0.5 Fejlrettelse – løste problemer

 • FS-2042: VMwareWorkspaceONEWorkflowEngine fejler installation på nye M2 Macs.

 • MACOS-3433: macOS DDUI – Certifikat refereres ikke korrekt i netværksnyttelasten.

 • UM-7696: Kunne ikke indlæse siden Konto > Brugere >Listevisning.

 • AAPP-14773: Kan ikke aktivere enhedstildeling for visse VPP-apps.

 • INTEL-42470: Oprettelse af indledende eksport af styret appliste.

22.9.0.6 Fejlrettelse – løste problemer

 • AMST-37582: WnsClient-fejl indikerer inkompatibel app.

 • ARES-23737: Forbedring af ydeevnen for profiler.

 • CRSVC-32264: Syslog-forbindelse mislykkes, når den er konfigureret med ACC.

 • FCA-204327: Interne iOS-apps kan ikke forny klargøringsprofilen.

 • RUGG-11580: DDUI-Launcher-profilen har et problem med at vise data i feltet Tilføj brugerdefinerede enhedsindstillinger.

22.9.0.7 Fejlrettelse – løste problemer

 • AMST-37637: Tilføjelse af ny version til Win-app mislykkes i et bestemt scenarie (EAR eller ikon for ændring).

 • FS-2132: Seed Mac arbejdsprocesvært (version 2209.8) på kanonisk – 2209.

 • CMCM-190230: ContentMap rensning – fejl på duplikeret nøgle, når indholdskortdata har >1-status.

 • CMCM-190233: Kunne ikke konfigurere CG i Re-Ep-tilstand med ikke-offentlige EP URL-adresser.

 • CRSVC-33268: Tilføj fejlfindingslogføring til HMAC Kanonisk kode.

 • FS-2124: Flere freestyle-problemer konstateret for macOS enheder.

 • INTEL-44134: Android Hub-version stemmer ikke overens mellem UEM og Intelligence.

22.9.0.8 Fejlrettelse – løste problemer

 • AGGL-13396: DDUI – Anmodning om at øge den maksimale tegngrænse for felter i Chrome-browserens indstillingsprofil.

 • AMST-37555: Forbedringer af sikkerhedseksempler.

 • ARES-23743: Problem med shift-baseret Access SDK. 

 • INTEL-44408: Vis sidst tjekket ud-brugernavn i UEM-enhedsdata i Intelligence.

22.9.0.9 Fejlrettelse – løste problemer

 • MACOS-3454: macOS DDUI SCEP-nyttelast – AirWatch CA-skabelon udfyldes ikke

 • FCA-204374: Modal for begivenhedsdata bliver ikke indlæst for enheds- og konsol-begivenheder

 • AAPP-15042: Visse VPP-apps sidder fast i statussen Afventer kontrol

22.9.0.10 Fejlrettelse – løste problemer

 • AAPP-15021: Forøget DS-hukommelsesforbrug efter opgradering til 2209.

 • AMST-37721: (Fabriksklargøring) Active Directory valgt fungerer ikke som forventet.

 • AMST-37747: (P2P branch-cache) Peer to Peer-download fungerer ikke.

 • ARES-24026: Fjern den tid, det tager DB script at opdatere EventLog_UpdateCorrectEnrollmentUserInfo fra Patches.

 • RUGG-11642: Filer downloadet fra Filer/handlinger er tomme efter opgradering til 2206.

22.9.0.11 Fejlrettelse – løste problemer

 • ARES-23914: Lange SQL-ventetider medfører, at konsollen er langsom.

 • CRSVC-33938-servere, der hostes på 2012 R2, fejler tilstandstjek efter UEM-opgradering til 2209.

22.9.0.12 Fejlrettelse – løste problemer

 • AAPP-15129: App-oplysninger bliver ikke udfyldt på forhånd, når der uploades en intern app i UEM 22.09 eller nyere.

 • CRSVC-34056: DB-installationsscript til 2209.9 mislykkes på SQL Server Standard Edition.

22.9.0.13 Fejlrettelse – løste problemer

 • ARES-23973: Specifik lagret procedure udløser kollationeringsfejl under opgradering af miljøet.

22.9.0.14 Fejlrettelse – løste problemer

 • LOC-12523: Forkert oversættelse for "Klassenavn" i Launcher-nyttelasten.

 • FS-2503: Kunne ikke slette interne apps.

 • AMST-38007: Kan ikke ændre og gemme installationskommandoen for Windows-appen.

22.9.0.15 Fejlrettelse – løste problemer

 • MACOS-3559: Rocket space man-fejl, når du har forsøgt at få adgang til fanen Sikkerhed for macOS enheder.

 • MACOS-3570: macOS – Tilføj understøttelse af ny hardware udgivet.

 • AMST-38168: Placeringsindstillingen mangler i bulk-styring for Windows-enheder.

 • FCA-204671: Generel søgning returnerer ASCII-værdi for apostrof i enhedens kaldenavn.

 • CRSVC-34124: Kunne ikke gemme SYSLOG-indstillinger med værtsnavn med fejlen "Lagring mislykkes. Ugyldigt værtsnavn".

22.9.0.16 Fejlrettelse – løste problemer

 • AMST-38158: Hub-appen viser ikke enheden som tilmeldt og modtager ikke apps/profiler.

 • CMEM-186774: PowerShell Integration med moderne godkendelse mislykkes for O365-tenants.

 • PPAT-12921: DTR-opdateringer forbruges ikke konstant af Windows enheder.

 • PPAT-13437: iOS VPN-profiler har den forkerte DTR-regelsæt, der anvendes for enheder.

22.9.0.17 Fejlrettelse – løste problemer

 • CRSVC-34839: Tilbagekaldelse af certifikat fungerer ikke for OpenTrust.

 • AMST-38172: Evaluer og opdater Enterprise nulstilling og DeviceGaurd-tjek ind i enterprise-nulstillingsflowet.

 • AMST-38266: Forbedre levering af produkter for nyligt tilmeldte enheder.

 • AAPP-15352: Brugertilmeldt iPad enheder viser ikke oplysninger om enhedsmodel på enhedsnavn og under Enhedsmodel.

22.9.0.18 Fejlrettelse – løste problemer

 • FCA-204796: I visningen Enhedsliste vises følgende felter: Brugerdefineret layout, e-mail, telefon, visningsnavn, fornavn og efternavn er tomme.

  .

 • MACOS-3604: Der opstod en spaceman-fejl under indlæsning af Konti > Brugere > Listevisning.

22.9.0.19 Fejlrettelse – løste problemer

 • ARES-24673: Intern app-udgivelse mislykkes pga. fejl i duplikeret nøgle.

 • AAPP-15423: Efter konsolopgradering fra 22.06 til 22.09 fungerer VPP-tildeling ikke som forventet.

 • ARES-24701: Kan ikke forny klargøringsprofil på interne iOS-apps.

 • AMST-38335: Generering af rapporter om baseline-compliance på enheder, der er fuldt ud kompatible, opdaterer baselinepolitikkerne og skifter status til Afventer installation.

 • AAPP-15386: Beacon-stikprøve skal udløse stikprøve på enhedsoplysninger, men bør ikke gemme OS-data.

 • FCA-204890: Vis succes ved ændring af organisationsgruppe for enhed, selv når den er forhindret af tenancy-begrænsning.

 • UM-7872: SQL-job mislykkes for udløbne stikprøvedata for AirWatch.

22.9.0.20 Fejlrettelse – løste problemer

 • AMST-38366: Seed 22.06.20 SFD til UEM-konsol.

 • AMST-38395: Gateway-begrænsning for administrerede appprøver.

 • ARES-24728: Udgivelse af Android-app mislykkedes med fejl i dup-nøgleovertrædelse.

 • AAPP-15380: Legitimationsoplysninger kan ikke gemme profil ved genudgivelse.

 • AGGL-13792: [UEM konsol – Google] Nogle Pixel-modeller blev inkonsekvent knyttet til en anden model, hvilket forårsager forkert Smart-gruppe-samkøring.

 • AGGL-14043: Kan ikke uploade appen Lommeregner fra sektionen Interne apps.

 • AMST-38341: Status for antivirus og firewall mislykkes periodisk.

Kendte problemer

Console

 • LUEM-529: Certifikatstatus i enhedsoplysninger for Linux-enheder opdateres ikke.

  Efter vellykket installation af certifikater til Linux-enheder ved hjælp af profiler vises certifikatstatus i UEM-konsollen som Afventer installation eller Ukendt. Men certifikaterne bliver udrullet til enhederne.

  Opdatering af certifikatstatus baseret på stikprøvekontrol påvirkes, men eksistensen af certifikatposten i enhedsoplysningerne kan betragtes som en vellykket udrulning af certifikaterne på enheden.

 • FCA-204007: Kunne ikke hente lageroplysninger med GET /devices/{uuid} V3 API.

  Brugeren forsøger at bruge v3 API til at hente oplysninger om enheden, mens de data, vi modtager, er forskellige fra v2 API. Da data er forskellige fra begge versioner af API'en, er brugeren muligvis ikke sikker på, hvilke data der er korrekte.

  V2 API kan bruges til at hente data.

 • FCA-204004: Modal for hændelsesdata bliver ikke indlæst for enheds- og konsol-begivenheder.

   Kolonnen Index on EventLogUuid mangler i eventlog.eventlog, fordi den lagrede procedureudførelse tager lang tid og får timeout.

  Der er aktuelt ingen kendt løsning på dette problem.

 • UM-7632: Brugersøgning REST API returnerer ikke brugere ved det overordnede organisationsgruppeniveau, selv hvis admin ved en underordnet organisationsgruppe har adgang til brugergrupper i den overordnede organisationsgruppe.

  Brugergrupper ved den overordnede organisationsgruppe er konfigureret til at blive åbnet af underordnede organisationsgruppeadministratorer. Dette giver underordnede organisationsgruppeadministratorer mulighed for at se alle brugere fra brugergrupper ved den overordnede organisationsgruppe i UEM-konsollen. Når den underordnede organisationsgruppe-administrator forsøger at hente de samme brugere via REST API, returnerer API'en ikke disse brugere. 

  Den eneste løsning er at bruge overordnede legitimationsoplysninger for organisationsgruppe-administrator, mens du henter brugere ved hjælp af REST API.

 • CRSVC-32184: Forkert paginering i alt på listen for meddelelsesskabeloner

  Uoverensstemmende paginering samlet på listen over det samlede antal.

  Blackberry enheder understøttes ikke længere, men kunder har muligvis Blackberry enheder på listen i deres system.

  Der er ingen aktuel løsning, da problemet er i data i databasen. Data skal ryddes op gennem et script før dette vil blive løst.

check-circle-line exclamation-circle-line close-line
Scroll to top icon