Anvendelse af et tidsvindue til planlægning af klargjorte og andre indholdsdownloads i Workspace ONE UEM er en totrinsproces: 1) Opret et tidsvindue, og 2) Tildel det til Windows Desktop-enheder.

På nuværende tidspunkt understøttes tidsvinduer kun af Windows Desktop-enheder.

Hvis du allerede har defineret et tidsvindue, og du ønsker at bruge det, skal du springe direkte til trin 2 for at tildele det.
Bemærk: Workspace ONE UEM tilbyder funktionen tidsvindue som en teknisk prøveversion. Tekniske prøveversioners funktioner er ikke gennemtestet, og visse funktioner virker muligvis ikke som forventet. Men disse prøveversioner hjælper Workspace ONE UEM med at forbedre nuværende funktionalitet og udvikle fremtidige forbedringer. Hvis du vil bruge en funktion i en teknisk prøveversion, skal du kontakte din VMware-repræsentant.

Forudsætninger

Før du kan se, oprette eller tildele et tidsvindue, skal din adminkonto have en rolle, der inkluderer rolletilladelser for disse aktiviteter. Få flere oplysninger i Adminroller.
Sti til tilladelseskategori Navn på tilladelse
Enhedsstyring > Profiler > Tidsplan Styr tidsvindue (opret nyt, rediger, og tildel)
Vis tidsvindue
Vis tidsvindue på enhedsoplysningssiden

Fremgangsmåde

 1. Opret et tidsvindue.
  1. Gå til Ressourcer > Tidsvinduer, og tryk på knappen Ny.
  2. Udfyld indstillinger for Navn, Beskrivelse, Kategori og Tid.

   Kategori – Du kan oprette et tidsvindue, der er dedikeret til vedligeholdelsestimer, og et separat tidsvindue for arbejdstid, hvilket lader dig skræddersy et skema, der passer til hver. Denne ordning kan være nyttig i miljøer med meget trafik og med høj tilgængelighed.

   Tid – Du kan vælge den tidsramme, som dit tidsvindue er baseret på. Hvis dine opdateringer i høj grad afhænger af forskellen på arbejdstimer og fritid, kan enhedstid bruges til dit tidsvindue. Hvis en opdatering skal synkroniseres på tværs af alle enheder uanset lokal tid, kan du dog vælge UTC for det pågældende tidsvindue.

  3. Udfyld indstillinger for Gentag, Startdato, Slutdato og Varighed. Minimumsvarigheden er 1 time.

   Du kan tilføje mere end én tidsplan pr. defineret tidsvindue ved at vælge knappen Tilføj ny tidsplan og derefter oprette et nyt sæt valg for Gentag, Startdato, Slutdato og Varighed.

   Årsagerne til flere tidsplaner pr. tidsvindue kan variere: Du kan have flere aktivitetsbelastninger i dine vedligeholdelsestimer, du har muligvis flere stilleperioder i løbet af din arbejdsdag osv.

   Når der findes flere tidsplaner, kan du slette en bestemt tidsplan ved at vælge ikonet for papirkurven øverst til højre i vinduet.

  4. Færdiggør tidsvinduet.
   • Gem – Gem tidsvinduet uden at tildele det.
   • Gem og tildel – Gem og tildel tidsvinduet med det samme.
 2. Tildel et tidsvindue til enheder.
  1. Gå til Ressourcer > Tidsvindue. Tidsvinduets listevisning vises.
  2. Find og vælg det tidsvindue, du vil anvende på din enhed, ved at vælge alternativknappen til venstre for posten i listen.
  3. Vælg knappen Tildel, der vises over listen.
   Skærmen Tildelinger vises. Der er to måder, hvorpå du kan tildele et tidsvindue til en enhed.
  • Brug det tidsvindue, du har, som en arbejdsgangtilstand. Få flere oplysninger i Opret en arbejdsgang med en tidsvinduestilstand.
  • Tildel tidsvinduet til en smart-gruppe ved hjælp af søgelinjen Smart . Få flere oplysninger i Opret en Smart-gruppe. Vær opmærksom på, at tidsvinduer på nuværende tidspunkt kun fungerer på Windows Desktop enheder. For smart-grupper, der vælges her, og som inkluderer enheder, der ikke er Windows Desktop, vil tidsvinduet ikke blive tildelt til de enheder.

   Når du har valgt en smart-gruppe i søgelinjen Smart-grupper, skal du vælge knappen Tildel for at fuldføre dette trin.

Næste trin

Spor en enheds tidsvindue ved at se enhedens Oplysninger ved at navigere til Oplysninger > Listevisning. Vælg derefter en specifik enhed fra listen. Få yderligere oplysninger under Enhedsoplysninger.

Du kan dirigere slutbrugere til at vælge Synk enhed fra appen Workspace ONE Intelligent Hub, hvilket opdaterer synkroniseringsstatus som rapporteret i Oplysninger.

Tidsvinduehændelser logføres af hændelseslogføring, når minimumslogføringsniveauet er sat til Information eller Fejlret. Få flere oplysninger i Hændelseslogfiler.