Οι ειδοποιήσεις ρυθμίζονται ανά προφίλ χρήστη. Μπορείτε να επιλέξετε να λαμβάνετε ειδοποιήσεις μέσω email ή/και SMS.

Μπορείτε να δημιουργήσετε ειδοποιήσεις για τα εξής:
  • Διακοπές λειτουργίας (Outages) — Επιλέξτε τον απαιτούμενο ελεγκτή ή πρόγραμμα ανίχνευσης, για το οποίο θέλετε να λαμβάνετε ειδοποίηση όταν υπάρχει διακοπή λειτουργίας.
  • Συστημικά περιστατικά (Systemic Incidents) — Δημιουργήστε ειδοποιήσεις με βάση την προτεραιότητα περιστατικού και τους διακομιστές όπως DNS, DHCP, RADIUS και ούτω καθεξής. Προσθέστε τις τοποθεσίες για τις οποίες θέλετε να αποστέλλονται οι ειδοποιήσεις.
  • Κρίσιμα περιστατικά (Critical Incidents) — Δημιουργήστε ειδοποιήσεις με βάση κανόνες περιαστατικών κρίσιμων συσκευών ή κρίσιμων εφαρμογών. Προσθέστε τις τοποθεσίες για τις οποίες θέλετε να αποστέλλονται οι ειδοποιήσεις.
  • Παρακολούθηση υποδομής (Infrastructure Monitoring) — Δημιουργήστε ειδοποιήσεις για την παρακολούθηση των Access Point και UPS που αναπτύσσονται σε μια συγκεκριμένη τοποθεσία.

Για παράδειγμα, η παρακάτω διαδικασία παρέχει οδηγίες για τη δημιουργία ειδοποίησης για ένα Κρίσιμο περιστατικό:

Προϋποθέσεις

Εάν θέλετε να δημιουργήσετε ειδοποιήσεις για περιστατικά, βεβαιωθείτε ότι έχετε δημιουργήσει τους απαιτούμενους κανόνες περιστατικών. Δείτε Δημιουργία περιστατικών.

Διαδικασία

  1. Από το αριστερό παράθυρο περιήγησης, μεταβείτε στο μενού Ο λογαριασμός μου > Ρυθμίσεις διαχειριστή > Πρόσβαση χρήστη (My Account > Admin Settings > User Access).
  2. Επιλέξτε το απαιτούμενο προφίλ χρήστη για το οποίο θέλετε να ρυθμίσετε ειδοποιήσεις.
  3. Κάντε κύλιση προς τα κάτω στην ενότητα Κρίσιμα περιστατικά και, στη συνέχεια, από την αναπτυσσόμενη λίστα Προσθήκη ειδοποίησης (Add Alert), επιλέξτε Περιστατικά συσκευής (Device incidents) ή Περιστατικά εφαρμογής (Application incidents).
  4. Επιλέξτε τις απαιτούμενες μεθόδους ειδοποίησης — Email ή/και SMS.
  5. Επιλέξτε τους απαιτούμενους κανόνες περιστατικών που έχετε δημιουργήσει για κρίσιμες συσκευές και εφαρμογές. Δείτε Δημιουργία περιστατικών.
  6. Επιλέξτε τις απαιτούμενες τοποθεσίες για τις οποίες θέλετε να δημιουργούνται ειδοποιήσεις. Εάν δεν καθορίσετε τις τοποθεσίες, θα δημιουργηθούν ειδοποιήσεις για όλες τις τοποθεσίες.

Αποτελέσματα

Όταν συμβεί ένα περιστατικό ή μια διακοπή λειτουργίας στις καθορισμένες τοποθεσίες, οι ειδοποιήσεις αποστέλλονται μέσω email ή/και SMS με βάση τη μέθοδο ειδοποίησης που έχει διαμορφωθεί για το προφίλ χρήστη.