Το VMware Edge Network Intelligence δημιουργεί αυτόματα περιστατικά. Πρέπει να προσθέσετε συγκεκριμένους κανόνες είτε για να αποκρύψετε περιστατικά που σχετίζονται με συγκεκριμένες συσκευές-πελάτες και υποδομές είτε για να επιτρέψετε στο VMware Edge Network Intelligence να δημιουργήσει περιστατικά για την κυκλοφορία κρίσιμων συσκευών.

Μπορείτε να προσθέσετε κανόνες για τα εξής:
 • Απόκρυψη πελατών (Suppress Clients) — Προσθέστε έναν κανόνα για να αποκρύψετε τη δημιουργία περιστατικών για ένα υποσύνολο συσκευών. Προσθέστε τις απαιτούμενες διευθύνσεις IP, διευθύνσεις MAC ή/και VLAN βάσει των οποίων μπορείτε να φιλτράρετε τον κανόνα.
 • Απόκρυψη υποδομής (Suppress Infrastructure) — Προσθέστε έναν κανόνα για να αποκρύψετε τη δημιουργία περιστατικών για ένα υποσύνολο υποδομής δικτύου. Προσθέστε τους απαιτούμενους διακομιστές, VLAN, SSID, Access Point ή/και ομάδες Access Point βάσει των οποίων μπορείτε να φιλτράρετε τον κανόνα.
 • Κρίσιμες συσκευές (Critical Devices) — Προσθέστε έναν κανόνα για τη δημιουργία περιστατικών για οποιεσδήποτε κρίσιμες συσκευές που στέλνουν πάντα κυκλοφορία για μια συγκεκριμένη εφαρμογή ή ένα σύνολο εφαρμογών. Εάν κάποια από τις κρίσιμες συσκευές που προστίθενται στον κανόνα σταματήσει να στέλνει κυκλοφορία στην καθορισμένη εφαρμογή, το VMware Edge Network Intelligence εντοπίζει τη διακοπή κυκλοφορίας και δημιουργεί ένα περιστατικό για να σας ειδοποιήσει.
Κατά την προσθήκη κανόνων, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μάσκες CIDR για διευθύνσεις IP. Για παράδειγμα, 2.2.0.0/20. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε να χρησιμοποιήσετε παραστάσεις μπαλαντέρ για διευθύνσεις MAC, για να συμπεριλάβετε μια ομάδα συσκευών. Για παράδειγμα, 4E:A2:*.

Για παράδειγμα, η παρακάτω διαδικασία παρέχει οδηγίες για την προσθήκη ενός κανόνα για τη δημιουργία περιστατικών για κρίσιμες συσκευές:

Διαδικασία

 1. Από το αριστερό παράθυρο περιήγησης, μεταβείτε στο μενού Ο λογαριασμός μου (My Account) > Ρυθμίσεις διαχειριστή (Admin Settings) > Προτεραιότητα περιστατικού (Incident Priority).
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Κρίσιμες συσκευές (Critical Devices).
 3. Στη σελίδα Διαμόρφωση κρίσιμων περιστατικών εφαρμογής συσκευών (Critical Devices Application Incidents Configuration), κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη κανόνα (Add Rule).
 4. Εισαγάγετε ένα περιγραφικό όνομα για τον κανόνα.
 5. Στο πεδίο Εφαρμογές (Applications), επιλέξτε τις απαιτούμενες εφαρμογές στις οποίες πρέπει να υπάρχει συνεχής ροή κυκλοφορίας.
 6. Από την αναπτυσσόμενη λίστα Προσθήκη συνθηκών (Add Conditions), επιλέξτε τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες επιλογές βάσει των οποίων θα δημιουργηθεί το περιστατικό:
  • Μοντέλα συσκευών (Device Models) —Επιλέξτε όλους τους απαιτούμενους τύπους συσκευών που είναι κρίσιμες και στέλνουν κυκλοφορία στις εφαρμογές που έχετε επιλέξει για τον κανόνα.
  • Διεύθυνση IP (IP Address) — Εισαγάγετε τις απαιτούμενες διευθύνσεις IP των κρίσιμων συσκευών.
  • Διεύθυνση MAC (MAC Address) — Εισαγάγετε τις απαιτούμενες διευθύνσεις MAC των κρίσιμων συσκευών. Χρησιμοποιήστε παραστάσεις μπαλαντέρ, για να συμπεριλάβετε μια ομάδα συσκευών. Για παράδειγμα, πληκτρολογήστε AA:BB:*, για να συμπεριλάβετε όλες τις συσκευές των οποίων οι διευθύνσεις MAC ξεκινούν με «AA:BB:».
  • Ετικέτες (Tags) — Επιλέξτε τις απαιτούμενες ετικέτες που έχουν αντιστοιχιστεί στις κρίσιμες συσκευές.
 7. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση (Save).

Αποτελέσματα

Για οποιονδήποτε κανόνα δημιουργείτε, κάντε κλικ στην επιλογή Εμφάνιση επηρεαζόμενων πελατών (Show Affected Clients), για να προβάλετε τις λεπτομέρειες των συσκευών-πελατών που επηρεάζονται από τον κανόνα. Οι λεπτομέρειες περιλαμβάνουν την περιγραφή της συσκευής-πελάτη, τον χρήστη, τον τύπο συσκευής, τη διεύθυνση IPv4, τη διεύθυνση MAC, το SSID, τις ημερομηνίες κατά τις οποίες εμφανίστηκε για πρώτη και τελευταία φορά η συσκευή-πελάτης και ετικέτες. Μπορείτε να φιλτράρετε τη λίστα συσκευών-πελατών με βάση ενσύρματες και ασύρματες συσκευές-πελάτες. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε να εξαγάγετε τη λίστα συσκευών-πελατών σε αρχείο .csv.

Για τους κανόνες περιστατικών που έχουν δημιουργηθεί για κρίσιμες συσκευές και εφαρμογές, τα περιστατικά δημιουργούνται και εμφανίζονται στον πίνακα εργαλείων Κρίσιμες συσκευές. Τα περιστατικά δημιουργούνται όταν υπάρχει αύξηση καθώς και μείωση της ροής κυκλοφορίας. Για να αποκτήσετε πρόσβαση στον πίνακα εργαλείων Κρίσιμες συσκευές, από το αριστερό παράθυρο περιήγησης, μεταβείτε στο μενού Πίνακες εργαλείων > Κρίσιμες συσκευές (Dashboards > Critical Devices).

Τα περιστατικά εμφανίζονται επίσης στην ενότητα Περιστατικά στη σελίδα Λεπτομέρειες συσκευής-πελάτη. Δείτε Προβολή λεπτομερειών συσκευής-πελάτη.

Επόμενες ενέργειες

Δημιουργήστε ειδοποιήσεις με βάση τον κανόνα περιστατικών που έχετε δημιουργήσει. Δείτε Δημιουργία ειδοποιήσεων.