Το Mist καθιστά τα δεδομένα του διαθέσιμα μέσω 3 τύπων API:
 • ΛΗΨΗ HTTP για απόθεμα AP, παραπλανητικό AP και πληροφορίες τοποθεσίας, παρόμοια με τη ΛΗΨΗ SNMP
 • WebSocket για στατιστικά στοιχεία από AP, ασύρματη σύνδεση AP και συσκευές-πελάτες
 • Webhook για ασύγχρονα συμβάντα, όπως συσχέτιση και αποσύνδεση συσκευών-πελατών, επανεκκινήσεις AP, παρόμοια με τις παγιδεύσεις SNMP
  Σημείωση: Και οι 3 πηγές δεδομένων είναι απαραίτητες για την πλήρη ενοποίηση μεταξύ Mist και VMware Edge Network Intelligence (ENI).

Προϋποθέσεις για την ενοποίηση Mist και ENI

 1. Για ΛΗΨΗ HTTP και WebSocket API, χρειάζεστε:
 2. Για Webhook, επικοινωνήστε με την ομάδα VMware ENI, για να λάβετε τη διεύθυνση URL Webhook σε μηνύματα POST. Μόλις λάβετε τη διεύθυνση URL Webhook, ρυθμίστε τη διεύθυνση URL στην πύλη Mist ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:
  1. Μεταβείτε στην ενότητα Οργανισμός (Organization) > Ρυθμίσεις (Settings) και ενεργοποιήστε το Webhook.
  2. Εισαγάγετε τη διεύθυνση URL Webhook που λάβατε από την ομάδα ENI.
  3. Η ομάδα ENI συνιστά να ορίσετε το μυστικό και να το μοιραστείτε μαζί τους, ώστε να μπορούν να επικυρώσουν στην πλευρά ENI ότι τα μηνύματα Webhook προέρχονται πράγματι από την παρουσία του Mist Cloud.

Ρύθμιση ενοποίησης Mist στο ΕΝΙ

Μόλις έχετε όλες τις απαιτούμενες λεπτομέρειες (αναγνωριστικό οργανισμού Mist, διακριτικό API και μυστικό) για να ρυθμίσετε την ενοποίηση Mist ENI, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:
 1. Συνδεθείτε στην πύλη VMware Edge Network Intelligence και μεταβείτε στο μενού Ρυθμίσεις (Settings) > Τροφοδοσίες (Feeds) > Cloud API.
 2. Κάντε κλικ στο κουμπί +Προσθήκη διαμόρφωσης Cloud API (+Add Cloud API Config).
 3. Στην ενότητα Διαμόρφωση Cloud ΑΡΙ (Cloud API Config), διαμορφώστε τα εξής:
  • Από το αναπτυσσόμενο μενού Προμηθευτές (Vendors), επιλέξτε Mist.
  • Στο πλαίσιο Όνομα (Name), πληκτρολογήστε ένα όνομα για τον ελεγκτή Mist.
  • Στην περιοχή Διαμόρφωση API (API Configuration), πληκτρολογήστε το αναγνωριστικό οργανισμού Mist, το διακριτικό API και το μυστικό που έχετε ανακτήσει από την πύλη Mist.

   Για οδηγίες σχετικά με τον τρόπο λήψης του αναγνωριστικού οργανισμού Mist και του διακριτικού API, ανατρέξτε στην ενότητα Αναγνωριστικό οργανισμού Mist, διακριτικό API και μυστικό.

  • Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση (Save).
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες ENI που υποστηρίζονται για το Mist, ανατρέξτε στην ενότητα Πίνακας υποστήριξης δυνατοτήτων VMware Edge Network Intelligence.

Μηνύματα σφάλματος δεδομένων API Mist και συνέπειες στο ENI

Σφάλμα δεδομένων API Mist Συνέπειες στο ΕΝΙ
Τα δεδομένα γειτονικού AP δεν είναι διαθέσιμα
 • Λείπει το γειτονικό γράφημα στη σελίδα λεπτομερειών AP
 • Δεν δημιουργούνται περιστατικά παρεμβολής συν-καναλιού AP
Οι πληροφορίες αλλαγής καναλιού είναι διαθέσιμες μόνο μέσω REST API (ΛΗΨΗ) και δεν είναι διαθέσιμες μέσω Webhook ή WebSocket Οι πληροφορίες αλλαγής καναλιού δεν πρόκειται να είναι διαθέσιμες σε πραγματικό χρόνο, θα καθυστερήσουν κατά μία ώρα. Ως εναλλακτική λύση, μπορείτε να αντλήσετε αυτές τις πληροφορίες σε ωριαία βάση χρησιμοποιώντας το API ΛΗΨΗΣ (GET API).