Για να προσθέσετε μεμονωμένες προσαρμοσμένες ομάδες, εκτελέστε τα ακόλουθα βήματα.

Διαδικασία

 1. Συνδεθείτε στην πύλη VMware Edge Network Intelligence.
 2. Μεταβείτε στις επιλογές Ο λογαριασμός μου (My Account) > Ρυθμίσεις διαχειριστή (Admin Settings) > Ομάδες AP και προσαρμοσμένες ομάδες (AP & Custom Groups).
  Εμφανίζεται η σελίδα ΟΜΑΔΕΣ ΑΡ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΟΜΑΔΕΣ (AP & CUSTOM GROUPS).

  Στον πίνακα προσαρμοσμένων ομάδων, υπάρχει μια στήλη για τον Όροφο και τον Χάρτη ορόφου. Η στήλη Όροφος (Floor) αναφέρεται στον αριθμό ορόφου – 1ος όροφος, 2ος όροφος κ.ο.κ. Η στήλη Χάρτης ορόφου (Floor Map) καθορίζει εάν υπάρχει ήδη ένας τρέχων χάρτης ορόφου που έχει εφαρμοστεί.

  Μπορείτε να ταξινομήσετε τη στήλη Χάρτη ορόφου (Floor Map) κάνοντας κλικ στην κεφαλίδα της στήλης, για να εντοπίσετε εύκολα τυχόν ομάδες στις οποίες έχουν ήδη εφαρμοστεί χάρτες ορόφου.

 3. Κάντε κλικ στην επιλογή ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΙΝΑΚΑ (EDIT TABLE) για να δημιουργήσετε μια νέα προσαρμοσμένη ομάδα ή να τροποποιήσετε μια υπάρχουσα προσαρμοσμένη ομάδα.
  Ένας πίνακας με όλες τις υπάρχουσες προσαρμοσμένες ομάδες εμφανίζεται στη λειτουργία Επεξεργασίας.
 4. Για να προσθέσετε μια νέα προσαρμοσμένη ομάδα, κάντε κλικ στην επιλογή ΝΕΑ ΟΜΑΔΑ ΑΡ (New AP GROUP).
 5. Εισαγάγετε τα ακόλουθα στοιχεία για τη νέα προσαρμοσμένη ομάδα.
  • ΟΝΟΜΑ (NAME) - Εισαγάγετε ένα μοναδικό όνομα για να προσδιορίσετε την προσαρμοσμένη ομάδα.
  • ΤΥΠΟΣ (TYPE) - Ορίστε μία από τις ακόλουθες επιλογές: ΚΤΙΡΙΟ (BUILDING), ΟΡΟΦΟΣ (FLOOR) ή ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ (CUSTOM), από την αναπτυσσόμενη λίστα.
   • Εάν ο τύπος προσαρμοσμένης ομάδας είναι ΟΡΟΦΟΣ (FLOOR), εισαγάγετε τον αριθμό ορόφου και συσχετίστε τον με ένα κτίριο που έχει επιλεγεί από την αναπτυσσόμενη λίστα ΓΟΝΙΚΟ (PARENT).
   • Εάν ο τύπος προσαρμοσμένης ομάδας είναι ΚΤΙΡΙΟ (BUILDING), επιλέξτε μια υπάρχουσα τοποθεσία ως γονικό στοιχείο του κτιρίου, από την αναπτυσσόμενη λίστα ΓΟΝΙΚΟ (PARENT).
   • Εάν ο τύπος προσαρμοσμένης ομάδας είναι ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ (CUSTOM), επιλέξτε ένα κτίριο, έναν όροφο ή μια τοποθεσία ως γονικό στοιχείο της προσαρμοσμένης ομάδας.
   • Για να συνοψίσουμε τη σχέση:
    • Το Κτίριο (Building) ανήκει σε μια Τοποθεσία (Site)
    • Ο Όροφος (Floor) ανήκει σε ένα Κτίριο (Building)
    • Η Προσαρμογή (Custom) μπορεί να ανήκει σε μια Τοποθεσία (Site), σε ένα Κτίριο (Building) ή σε έναν Όροφο (Floor)
  • Καθορίστε την προσαρμοσμένη ομάδα, προσθέτοντας είτε ένα σύνολο AP, είτε ομάδες AP, είτε και τα δύο.
   • AP (APS) - Εισαγάγετε ένα σύνολο AP για να ορίσετε την προσαρμοσμένη ομάδα. Επιτρέπονται πλήρη ονόματα AP ή παραστάσεις μπαλαντέρ (με χρήση *).
   • ΟΜΑΔΕΣ ΑΡ (AP GROUPS) - Εισαγάγετε ένα σύνολο ομάδων AP για να ορίσετε την προσαρμοσμένη ομάδα. Επιτρέπονται πλήρη ονόματα ομάδων AP ή παραστάσεις μπαλαντέρ (με χρήση *).
  • ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ (ADDRESS) – Επιτρέπει τον ορισμό της διεύθυνσης, εάν ο τύπος προσαρμοσμένης ομάδας είναι ΚΤΙΡΙΟ (BUILDING). Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την προεπιλεγμένη διεύθυνση (που είναι η διεύθυνση της γονικής τοποθεσίας) ή να εισαγάγετε διαφορετική διεύθυνση για το κτίριο χρησιμοποιώντας το κουμπί ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ (UPDATE ADDRESS). Μπορείτε είτε να πληκτρολογήσετε τη διεύθυνση είτε να χρησιμοποιήσετε τον οπτικό χάρτη για να εντοπίσετε την τοποθεσία του κτιρίου.
 6. Μόλις καταχωρηθούν όλα τα απαιτούμενα στοιχεία, κάντε κλικ στην επιλογή ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ (SAVE).
  Σημείωση:
  • Η επιλογή αποθήκευσης είναι κρυφή μέχρι να συμπληρωθούν όλα τα απαιτούμενα πεδία.
  • Εάν ένα απαιτούμενο πεδίο δεν συμπληρωθεί ή δεν συμπληρωθεί σωστά, θα εμφανιστεί με ένα κόκκινο περιθώριο που υποδεικνύει σφάλμα και η επιλογή αποθήκευσης της προσαρμοσμένης ομάδας θα είναι κρυφή.

Αποτελέσματα

Η νέα προσαρμοσμένη ομάδα προστίθεται και εμφανίζεται στον πίνακα προσαρμοσμένων ομάδων.

Επόμενες ενέργειες