Το VMware Edge Network Intelligence (ENI) διαθέτει ένα συνεχώς διευρυνόμενο σύνολο δυνατοτήτων, που χρησιμοποιεί χάρτες ορόφου για αντιμετώπιση προβλημάτων, συντήρηση, προληπτικές και αντιδραστικές αναλύσεις.

Για να χρησιμοποιήσετε χάρτες ορόφου, υπάρχουν μερικές προϋποθέσεις. Μόνο στις προσαρμοσμένες ομάδες τύπου «Ορόφου» (Floor) μπορούν να εφαρμοστούν χάρτες. Όταν δημιουργείτε μια προσαρμοσμένη ομάδα ορόφων, πρέπει να επιλέξετε ένα Γονικό κτίριο. Επομένως, πρέπει να υπάρχει ένα καθορισμένο κτίριο και μια προσαρμοσμένη ομάδα ορόφων. Κάθε κτίριο πρέπει επίσης να έχει μια γονική τοποθεσία. Η ιεραρχική λογική έχει ως εξής: Τοποθεσία >Κτίριο > Όροφος (Site > Building > Floor).

Ρύθμιση χαρτών ορόφου

Για να ρυθμίσετε και να χρησιμοποιήσετε χάρτες ορόφου, πρέπει πρώτα να δημιουργήσετε προσαρμοσμένες ομάδες, να προσθέσετε χάρτες ορόφου και να προσθέσετε AP στους χάρτες ορόφου. Για τα βήματα, ανατρέξτε στις ενότητες: