Μεταβείτε στην ενότητα Απόθεμα > Προγράμματα ανίχνευσης/Edge (Inventory > Crawlers/Edges), για να προβάλετε μια λίστα με όλα τα SD-WAN Edges και τα προγράμματα ανίχνευσης που έχετε προσθέσει χειροκίνητα στο VMware Edge Network Intelligence για τη συλλογή δεδομένων από το δίκτυό σας.

Για οδηγίες σχετικά με τον τρόπο προσθήκης SD-WAN Edges και προγραμμάτων ανίχνευσης, ανατρέξτε στην ενότητα Προσθήκη προελεύσεων δεδομένων.

Κάντε κλικ σε ένα πρόγραμμα ανίχνευσης ή σε ένα Edge για να προβάλετε τις λεπτομέρειές του. Στη σελίδα λεπτομερειών του προγράμματος ανίχνευσης ή του Edge εμφανίζονται οι ιδιότητες διασύνδεσης δικτύου και τα γραφήματα που σχετίζονται με τις διασυνδέσεις, τα DNS, DHCP, Radius και ARP.