Μεταβείτε στην ενότητα Απόθεμα > Ελεγκτές WLAN (Inventory > WLAN Controllers), για να προβάλετε μια λίστα με τους ασύρματους ελεγκτές που έχετε προσθέσει χειροκίνητα στο VMware Edge Network Intelligence. Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο προσθήκης ελεγκτών WLAN, ανατρέξτε στην ενότητα Προσθήκη ασύρματων ελεγκτών.

Μπορείτε να φιλτράρετε τη λίστα ελεγκτών WLAN χρησιμοποιώντας λέξεις-κλειδιά, μοντέλο ελεγκτή και έκδοση λογισμικού.

Κάντε κλικ σε έναν ελεγκτή για να προβάλετε τις λεπτομέρειές του. Στη σελίδα λεπτομερειών ελεγκτή WLAN εμφανίζεται η λίστα των Access Point που έχουν εκχωρηθεί στον ελεγκτή μαζί με γραφήματα που παρέχουν λεπτομέρειες σχετικά με τη βαθμολογία Radius, τα μηνύματα Amon, τα μηνύματα ΛΗΨΗΣ SNMP, τα μηνύματα παγίδευσης, τη χρήση CPU, τη χρήση μνήμης, τον αριθμό Radius που έγιναν αποδεκτά ή απορρίφθηκαν από τον ελεγκτή, τις συναλλαγές Radius που ολοκληρώθηκαν ή τις συναλλαγές λήξης χρονικού ορίου, τον μέσο χρόνο συναλλαγής Radius και τον αριθμό ταυτότητας EAP Radius που έγινε αποδεκτός ή απορρίφθηκε.