Η λειτουργία δοκιμής και αντιμετώπισης προβλημάτων του SD-WAN Orchestrator παρέχει εργαλεία για τη δοκιμή της κατάστασης των υπηρεσιών του VMware , την εκτέλεση απομακρυσμένων ενεργειών Edge και τη συλλογή πληροφοριών εντοπισμού σφαλμάτων για ένα Edge.

Στην πύλη επιχείρησης, κάντε κλικ στη Δοκιμή και αντιμετώπιση προβλημάτων (Test & Troubleshoot) για να αποκτήσετε πρόσβαση και να εκτελέσετε τις επιλογές δοκιμής και αντιμετώπισης προβλημάτων.