Το πακέτο «Σύλληψη πακέτων» συλλέγει τα δεδομένα πακέτων ενός δικτύου. Αυτά τα αρχεία χρησιμοποιούνται για την ανάλυση των χαρακτηριστικών του δικτύου. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα δεδομένα για τον εντοπισμό σφαλμάτων σε μια συσκευή Edge.

Για να δημιουργήσετε ένα πακέτο PCAP:

 1. Στην πύλη της επιχείρησης, κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα νέου περιβάλλοντος χρήστη Orchestrator (Open New Orchestrator UI) που βρίσκεται στο επάνω μέρος του παραθύρου.
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Εκκίνηση νέου περιβάλλοντος εργασίας χρήστη Orchestrator (Launch New Orchestrator UI) στο αναδυόμενο παράθυρο.
 3. Το περιβάλλον εργασίας χρήστη ανοίγει σε μια νέα καρτέλα που εμφανίζει τις επιλογές παρακολούθησης και διαμόρφωσης.
 4. Στο νέο περιβάλλον εργασίας χρήστη, κάντε κλικ στην καρτέλα Διαγνωστικά (Diagnostics).
 5. Κάντε κλικ στις επιλογές Διαγνωστικά πακέτα (Diagnostic Bundles) > Αίτημα πακέτου PCAP (Request PCAP Bundle).
 6. Στο παράθυρο Αίτημα πακέτου PCAP (Request PCAP Bundle) που εμφανίζεται, διαμορφώστε τα εξής:

  Πίνακας 1.
  Επιλογή Περιγραφή
  Στόχος (Target) Επιλέξτε το στοχευόμενο Edge από την αναπτυσσόμενη λίστα. Τα πακέτα συλλέγονται από το επιλεγμένο Edge.
  Διασύνδεση (Interface) Επιλέξτε μια διασύνδεση ή ένα VLAN από την αναπτυσσόμενη λίστα. Τα πακέτα συλλέγονται στην επιλεγμένη διασύνδεση.
  Διάρκεια (Duration) Επιλέξτε την ώρα σε δευτερόλεπτα. Τα πακέτα συλλέγονται για την επιλεγμένη διάρκεια.
  Αιτία δημιουργίας (Reason for Generation) Προαιρετικά, μπορείτε να εισαγάγετε την αιτία δημιουργίας του πακέτου.

Το παράθυρο εμφανίζει τις λεπτομέρειες του πακέτου που δημιουργείται, μαζί με την κατάσταση. Για να κατεβάσετε το πακέτο που δημιουργήθηκε, ανατρέξτε στην ενότητα Λήψη διαγνωστικού πακέτου.