Στην πύλη χειριστή, μπορείτε να δημιουργήσετε πελάτες και να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις πελατών.

Μόνο οι υπερχρήστες-χειριστές και οι τυπικοί διαχειριστές μπορούν να δημιουργήσουν έναν νέο πελάτη.

Σημείωση: Ως χειριστής-υπερχρήστης, μπορείτε να απενεργοποιήσετε προσωρινά τη δημιουργία νέων πελατών ορίζοντας την ιδιότητα συστήματος session.options.disableCreateEnterprise σε Αληθές (True). Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν την επιλογή όταν το SD-WAN Orchestrator υπερβαίνει τη χωρητικότητα χρήσης.

Στην πύλη χειριστή, μεταβείτε στη Διαχείριση πελατών (Manage Customers).

 1. Στη σελίδα Πελάτες (Customers), κάντε κλικ στην επιλογή Νέος πελάτης (New Customer) ή στην επιλογή Ενέργειες (Actions) > Νέος πελάτης (New Customer).
 2. Στο παράθυρο διαλόγου Νέος πελάτης (New Customer), εισαγάγετε τις λεπτομέρειες που εμφανίζονται στην εικόνα. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε Κλωνοποίηση από πελάτη (Clone from Customer) για να κλωνοποιήσετε τις διαμορφώσεις από έναν υπάρχοντα πελάτη. Δείτε τους παρακάτω πίνακες για μια περιγραφή των επιλογών στο παράθυρο διαλόγου Νέος πελάτης (New Customer). Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Κλωνοποίηση πελάτη.

Πληροφορίες πελάτη για το παράθυρο διαλόγου Νέος πελάτης (New Customer)

Επιλογή Περιγραφή
Όνομα εταιρείας (Company Name) Εισαγάγετε το όνομα της εταιρείας σας
Αριθμός λογαριασμού (Account Number) Εισαγάγετε ένα μοναδικό αναγνωριστικό για τον πελάτη
Τομέας (Domain) Εισαγάγετε το όνομα τομέα της εταιρείας σας
Πρόσβαση στην υποστήριξη του VeloCloud (VeloCloud Support Access)

Αυτή η επιλογή είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή και εκχωρεί πρόσβαση στην υποστήριξη του VMware για προβολή, διαμόρφωση και αντιμετώπιση προβλημάτων των Edge που είναι συνδεδεμένα με τον πελάτη.

Για λόγους ασφάλειας, το τμήμα υποστήριξης δεν μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση ή να προβάλει τις πληροφορίες που δυνητικά αποκαλύπτουν την ταυτότητα χρήστη.

Πρόσβαση στη διαχείριση χρηστών VeloCloud (VeloCloud User Management Access) Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για να ενεργοποιήσετε την υποστήριξη του VMware, για βοήθεια σχετικά με τη διαχείριση χρηστών. Η διαχείριση χρηστών περιλαμβάνει επιλογές για τη δημιουργία χρηστών, την επαναφορά κωδικού πρόσβασης και τη διαμόρφωση άλλων ρυθμίσεων. Σε αυτήν την περίπτωση, το τμήμα υποστήριξης έχει πρόσβαση σε πληροφορίες που δυνητικά αποκαλύπτουν την ταυτότητα χρήστη.
Διεύθυνση, πόλη, νομός/επαρχία, χώρα, ταχυδρομικός κώδικας (Street Address, City, State, Country, ZIP/Postcode) Εισαγάγετε τις σχετικές λεπτομέρειες διεύθυνσης στα αντίστοιχα πεδία.

Λογαριασμός διαχείρισης για το παράθυρο διαλόγου Νέος πελάτης (New Customer)

Επιλογή Περιγραφή
Όνομα χρήστη (Username) Εισαγάγετε το όνομα χρήστη με τη μορφή user@domain.com.
Κωδικός πρόσβασης (Password) Εισαγάγετε έναν κωδικό πρόσβασης για τον διαχειριστή.
Επιβεβαίωση (Confirm) Εισαγάγετε εκ νέου τον κωδικό πρόσβασης.
Όνομα, επώνυμο, αριθμός τηλεφώνου, αριθμός κινητού (First Name, Last Name, Phone, Mobile Phone) Εισαγάγετε τις λεπτομέρειες όπως το όνομα και τον αριθμό τηλεφώνου στα κατάλληλα πεδία.
Email επικοινωνίας (Contact Email) Εισαγάγετε τη διεύθυνση email. Οι ειδοποιήσεις σχετικά με την κατάσταση της υπηρεσίας στέλνονται σε αυτήν τη διεύθυνση email.

Διαμόρφωση πελάτη για το παράθυρο διαλόγου Νέος πελάτης (New Customer)

Ως χρήστης-χειριστής, μπορείτε να διαχειριστείτε απευθείας τα είδωλα λογισμικού που έχουν αντιστοιχιστεί σε μια επιχείρηση, αντιστοιχίζοντας ένα Προφίλ χειριστή (Operator Profile) σε μια επιχείρηση. Επίσης, μπορείτε να επιτρέψετε σε έναν υπερχρήστη επιχείρησης να διαχειριστεί τη διαθέσιμη λίστα ειδώλων λογισμικού για μια επιχείρηση, ενεργοποιώντας την επιλογή Διαχείριση ειδώλου λογισμικού (Manage Software Image).
Σημείωση: Η έκδοση 5.0.0 εισάγει δύο επιλογές που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι χειριστές για τη διαχείριση ειδώλων (υλικολογισμικό πλατφόρμας για συσκευές Edge 6X0 και είδωλο εργοστασιακών προεπιλεγμένων ρυθμίσεων για όλες τις συσκευές). Η λειτουργία διαχείρισης υλικολογισμικού μόντεμ είναι διαθέσιμη για συσκευές LTE SD-WAN Edge στην έκδοση 5.0.0, αλλά τα πακέτα υλικολογισμικού μόντεμ θα είναι διαθέσιμα σε μελλοντική ανακοίνωση. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το υλικολογισμικό πλατφόρμας (για συσκευές Edge 6X0), δείτε Είδωλα υλικολογισμικού και λογισμικού με το νέο περιβάλλον εργασίας χρήστη Orchestrator και Διαχείριση προφίλ χειριστών.
Επιλογή Περιγραφή
Διαχείριση ειδώλου λογισμικού (Manage Software Image) Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου αν θέλετε να επιτρέψετε σε έναν υπερχρήστη επιχείρησης να διαχειρίζεται τα είδωλα λογισμικού που είναι διαθέσιμα για την επιχείρηση.
Είδωλα λογισμικού/υλικολογισμικού (Software/Firmware Images ) Κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη (Add). Στη συνέχεια, από το αναδυόμενο παράθυρο Επιλογή ειδώλων λογισμικού (Select Software Images), επιλέξτε και αντιστοιχίστε τα είδωλα λογισμικού/υλικολογισμικού από τη διαθέσιμη λίστα για την επιχείρηση και επιλέξτε ένα είδωλο που θα χρησιμοποιείται ως προεπιλογή.
Σημείωση: Η έκδοση 5.0.0 επιτρέπει στους χειριστές να αποστέλλουν, να τροποποιούν ή να διαγράφουν είδωλα πλατφόρμας υλικολογισμικού για συσκευές 6X0 Edge και είδωλα εργοστασιακών ρυθμίσεων για όλες τις φυσικές συσκευές SD-WAN Edge από το νέο περιβάλλον εργασίας χρήστη Orchestrator. Οι χειριστές μπορούν να αποστείλουν, να τροποποιήσουν ή να διαγράψουν είδωλα λογισμικού/υλικολογισμικού για όλες τις συσκευές Edge τόσο από το κλασικό περιβάλλον εργασίας χρήστη Orchestrator όσο και από το νέο περιβάλλον εργασίας χρήστη Orchestrator.

Η λειτουργία υλικολογισμικού μόντεμ δεν υποστηρίζεται στην έκδοση 5.0.0.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το υλικολογισμικό πλατφόρμας (για συσκευές Edge 6X0), δείτε Είδωλα υλικολογισμικού και λογισμικού με το νέο περιβάλλον εργασίας χρήστη Orchestrator και Διαχείριση προφίλ χειριστών.
Σημείωση: Αυτό το πεδίο εμφανίζεται όταν ενεργοποιήσετε την επιλογή Διαχείριση ειδώλου λογισμικού (Manage Software Image).

Αφού προσθέσετε τα είδωλα, μπορείτε να τροποποιήσετε την αντιστοιχισμένη λίστα ειδώλων λογισμικού/υλικολογισμικού στην επιχείρηση, κάνοντας κλικ στην επιλογή Τροποποίηση (Modify) στην περιοχή Διαμόρφωση πελατών (Customer Configuration).

Σημείωση: Μπορείτε να καταργήσετε ένα αντιστοιχισμένο είδωλο από μια επιχείρηση, μόνο εάν το είδωλο δεν χρησιμοποιείται τη δεδομένη στιγμή από οποιαδήποτε Edge εντός της επιχείρησης.
Προφίλ χειριστή (Operator Profile) Επιλέξτε ένα προφίλ χειριστή που θα συσχετιστεί με τον πελάτη από τη διαθέσιμη λίστα. Αυτό το πεδίο δεν θα είναι διαθέσιμο εάν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή Διαχείριση ειδώλου λογισμικού (Manage Software Image).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προφίλ χειριστών, ανατρέξτε στην ενότητα Διαχείριση προφίλ χειριστών.

Διαμόρφωση υπηρεσίας (Service Configuration)

Μπορείτε να επιλέξετε τις υπηρεσίες στις οποίες μπορεί να έχει πρόσβαση ο πελάτης μαζί με τους ρόλους και τα δικαιώματα που είναι διαθέσιμα για την επιλεγμένη υπηρεσία.

Σημείωση: Αυτή η ενότητα είναι διαθέσιμη μόνο όταν η ιδιότητα συστήματος session.options.enableServiceLicenses έχει οριστεί ως Αληθές (True).
 • SD-WAN - Ο πελάτης μπορεί να έχει πρόσβαση στις υπηρεσίες SD-WAN. Όταν επιλέγετε αυτήν την υπηρεσία, είναι διαθέσιμες οι ακόλουθες επιλογές:
  Επιλογή Περιγραφή
  Προεπιλεγμένος έλεγχος ταυτότητας Edge (Default Edge Authentication)

  Επιλέξτε την προεπιλεγμένη επιλογή για τον έλεγχο ταυτότητας των Edge που σχετίζονται με τον πελάτη από την αναπτυσσόμενη λίστα.

  • Δεν απαιτείται πιστοποιητικό (Certificate Not Required): Το Edge χρησιμοποιεί μια λειτουργία ελέγχου ταυτότητας ήδη κοινόχρηστου κλειδιού.
  • Λήψη πιστοποιητικού (Certificate Acquire) - Αυτή η επιλογή είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή και δίνει εντολή στο Edge να αποκτήσει ένα πιστοποιητικό από την αρχή πιστοποίησης του SD-WAN Orchestrator, δημιουργώντας ένα ζεύγος κλειδιών και στέλνοντας ένα αίτημα υπογραφής πιστοποιητικού στο Orchestrator. Μόλις αποκτηθεί, το Edge χρησιμοποιεί το πιστοποιητικό για έλεγχο ταυτότητας στο SD-WAN Orchestrator και για τη δημιουργία διοχετεύσεων VCMP.
   Σημείωση: Μετά την απόκτηση του πιστοποιητικού, η επιλογή μπορεί να ενημερωθεί σε Απαιτείται πιστοποιητικό (Certificate Required).
  • Απαιτείται πιστοποιητικό (Certificate Required) - Το Edge χρησιμοποιεί το πιστοποιητικό PKI. Οι χειριστές μπορούν να αλλάξουν το χρονικό περιθώριο ανανέωσης πιστοποιητικού για Edge, χρησιμοποιώντας την ιδιότητα συστήματος edge.certificate.renewal.window.
  Εκχώρηση άδειας χρήσης Edge (Edge Licensing) Κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη (Add) και, στο αναδυόμενο παράθυρο Επιλογή αδειών χρήσης Edge (Select Edge Licenses), επιλέξτε και εκχωρήστε τις άδειες χρήσης Edge από τη διαθέσιμη λίστα για την επιχείρηση. Αφού προσθέσετε τις άδειες χρήσης, μπορείτε να κάνετε κλικ στην επιλογή Τροποποίηση (Modify) στην περιοχή Διαμόρφωση πελατών (Customer Configuration) για να προσθέσετε ή να καταργήσετε τις άδειες χρήσης.
  Σημείωση: Οι τύποι των αδειών χρήσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε πολλά Edge. Συνιστάται να εκχωρήσετε πρόσβαση στους πελάτες σας για όλους τους τύπους αδειών χρήσης, έτσι ώστε να αντιστοιχούν με την έκδοση και την περιοχή τους.

  Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Εκχώρηση άδειας χρήσης Edge.

 • Ευφυΐα δικτύου Edge (Edge Network Intelligence) - Μπορείτε να ενεργοποιήσετε αυτήν την επιλογή μόνο όταν είναι επιλεγμένο το SD-WAN. Όταν επιλέγετε αυτήν την υπηρεσία, είναι διαθέσιμο το στοιχείο Διαμόρφωση Edge Network Intelligence (Edge Network Intelligence Configuration). Εισαγάγετε τον μέγιστο αριθμό Edge που μπορούν να παρασχεθούν ως Analytics Edge στο πεδίο Κόμβοι (Nodes). Από προεπιλογή, είναι επιλεγμένο το Απεριόριστο (Unlimited).
  Σημείωση: Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο όταν η λειτουργία αναλύσεων είναι ενεργοποιημένη στο SD-WAN Orchestrator.

  Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Ενεργοποίηση του VMware Edge Network Intelligence στο VMware SD-WAN Orchestrator.

 • Cloud Web Security - Μπορείτε να ενεργοποιήσετε αυτήν την υπηρεσία μόνο όταν είναι επιλεγμένη μια ομάδα πυλών SASE PoP. Το Cloud Web Security είναι μια υπηρεσία που φιλοξενείται στο cloud και προστατεύει τους χρήστες και τις υποδομές που έχουν πρόσβαση σε εφαρμογές SaaS και στο Internet. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στον Οδηγό διαμόρφωσης VMware Cloud Web Security.
 • Secure Access - Μπορείτε να ενεργοποιήσετε αυτήν την υπηρεσία μόνο όταν είναι επιλεγμένη μια ομάδα πυλών SASE PoP. Η λύση Secure Access συνδυάζει τις υπηρεσίες VMware SD-WAN και Workspace ONE για να παρέχει συνεπή, βέλτιστη και ασφαλή πρόσβαση σε εφαρμογές cloud μέσω ενός δικτύου παγκόσμιων διαχειριζόμενων κόμβων υπηρεσιών. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στον Οδηγό διαμόρφωσης VMware Secure Access.

,

Διαμορφώστε τα ακόλουθα στην ενότητα Γενική διαμόρφωση (General Configuration):

Επιλογή Περιγραφή
Τομέας (Domain) Εισαγάγετε το όνομα τομέα που θα χρησιμοποιηθεί για την ενεργοποίηση του ελέγχου ταυτότητας καθολικής σύνδεσης (SSO) για το Orchestrator. Αυτό απαιτείται επίσης για την ενεργοποίηση του Edge Network Intelligence για τον πελάτη.
Ομάδα πυλών (Gateway Pool) Επιλέξτε μια υπάρχουσα ομάδα πυλών από την αναπτυσσόμενη λίστα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ομάδες πυλών, ανατρέξτε στην ενότητα Διαχείριση ομάδων πυλών.

Κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία (Create).

Το νέο όνομα πελάτη εμφανίζεται στη σελίδα Πελάτες (Customers). Μπορείτε να κάνετε κλικ στο όνομα του πελάτη για να μεταβείτε στην εταιρική πύλη και να προσθέσετε διαμορφώσεις στον πελάτη.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Διαμόρφωση πελατών και στην ενότητα Διαχείριση επιχείρησης (Enterprise Administration) του Οδηγού διαχείρισης VMware SD-WAN(Administration Guide) στη διεύθυνση https://docs.vmware.com/gr/VMware-SD-WAN/index.html.