Ποιος είναι ο σκοπός αυτής της δοκιμής

Η εντολή «Δοκιμή εύρους ζώνης σύνδεσης WAN» (WAN Link Bandwidth Test) χρησιμοποιείται για τη μέτρηση του εύρους ζώνης στη συγκεκριμένη σύνδεση.

Πότε μπορείτε να εκτελέσετε αυτήν τη δοκιμή

Εκτελέστε αυτήν τη δοκιμή εάν θέλετε να επαληθεύσετε το εύρος ζώνης της σύνδεσης WAN. Εάν η σύνδεση μέτρησε εσφαλμένο ή ανακριβές εύρος ζώνης, τότε μπορείτε να εκτελέσετε αυτήν τη δοκιμή για να μετρήσετε ξανά το εύρος ζώνης.

Για οδηγίες σχετικά με τον τρόπο εκτέλεσης απομακρυσμένου διαγνωστικού ελέγχου στα Edge, ανατρέξτε στην ενότητα Εκτελέστε δοκιμές απομακρυσμένων διαγνωστικών σε Edge.

Τι πρέπει να ελέγξετε στην εξαγωγή της δοκιμής

Ακολουθεί ένα παράδειγμα της εξαγωγής δοκιμής: