Ποιος είναι ο σκοπός αυτής της δοκιμής

Να δείτε τον πλήρη πίνακα BGP.

Πότε μπορείτε να εκτελέσετε αυτήν τη δοκιμή

Για να επαληθεύσετε αν η λίστα των υποδικτύων και το επόμενο hop είναι όπως αναμένεται. Για οδηγίες, βλ. Εκτελέστε δοκιμές απομακρυσμένων διαγνωστικών σε Edge.

Τι πρέπει να ελέγξετε στην εξαγωγή της δοκιμής

Εκτελέστε τη δοκιμή Εμφάνιση πίνακα BGP (Show BGP Table) στο απαιτούμενο Edge. Ακολουθεί ένα παράδειγμα της εξαγωγής δοκιμής:
Επαληθεύστε τα εξής στην εξαγωγή:
  • Δίκτυο (Network): *> είναι η καλύτερη διαδρομή προς το πρόθημα IP. Εάν δεν υπάρχει «>» πριν από το πρόθημα, τότε δεν παρεμβάλλεται στον πίνακα προώθησης.
  • Επόμενο hop (Nexthop): Δώστε την επόμενη διεύθυνση IP στην οποία πρέπει να σταλεί το υποδίκτυο IP.
  • Μετρικό (Metric): Εμφανίζεται το μετρικό BGP.
  • Τοπική προτίμηση (Local Preference): Εμφανίζεται η τοπική προτίμηση BGP, εάν υπάρχει για μια δρομολόγηση.
  • Βαρύτητα (Weight): Εμφανίζεται το χαρακτηριστικό βαρύτητας BGP της δρομολόγησης.
  • Διαδρομή (Path): Εμφανίζεται η διαδρομή BGP AS της δρομολόγησης.