Μπορείτε να προβάλετε τους υπάρχοντες χρήστες-διαχειριστές. Οι τυπικοί υπερχρήστες-διαχειριστές και οι τυπικοί διαχειριστές μπορούν να δημιουργήσουν νέους χρήστες-διαχειριστές με διαφορετικά προνόμια ρόλων και να διαμορφώσουν διακριτικά API για κάθε χρήστη-διαχειριστή.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στην καρτέλα Χρήστες (Users):
 1. Στην πύλη επιχείρησης, μεταβείτε στις επιλογές Εφαρμογές επιχείρησης (Enterprise Applications) > Καθολικές ρυθμίσεις (Global Settings).
 2. Από το αριστερό μενού, κάντε κλικ στην επιλογή Διαχείριση χρηστών (User Management) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Χρήστες (Users). Εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη:
 3. Στην οθόνη Χρήστες (Users), μπορείτε να εκτελέσετε τις ακόλουθες δραστηριότητες:
  Επιλογή Περιγραφή
  Νέος χρήστης Δημιουργεί έναν νέο χρήστη-διαχειριστή. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Προσθήκη νέου χρήστη.
  Τροποποίηση Σας επιτρέπει να τροποποιήσετε τις ιδιότητες του επιλεγμένου χρήστη-διαχειριστή. Μπορείτε επίσης να κάνετε κλικ στη σύνδεση του ονόματος χρήστη για να τροποποιήσετε τις ιδιότητες.
  Επαναφορά κωδικού πρόσβασης Στέλνει ένα email στον επιλεγμένο χρήστη με μια σύνδεση για την επαναφορά του κωδικού πρόσβασης. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε να παγώσετε τον λογαριασμό μέχρι να γίνει επαναφορά του κωδικού πρόσβασης.
  Διαγραφή Διαγράφει τους επιλεγμένους χρήστης. Δεν μπορείτε να διαγράψετε τους προεπιλεγμένους χρήστες.
  Περισσότερα Κάντε κλικ σε αυτήν την επιλογή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Λήψη (Download) για να κάνετε λήψη των στοιχείων όλων των χρηστών σε μορφή CSV.
 4. Ακολουθούν οι υπόλοιπες επιλογές που είναι διαθέσιμες στην καρτέλα Χρήστες (Users):
  Επιλογή Περιγραφή
  Αναζήτηση Εισαγάγετε έναν όρο αναζήτησης για να αναζητήσετε ένα αντίστοιχο κείμενο σε όλο τον πίνακα. Χρησιμοποιήστε την επιλογή σύνθετης αναζήτησης, για να περιορίσετε τα αποτελέσματα της αναζήτησης.
  Στήλες Κάντε κλικ και επιλέξτε τις στήλες που θα εμφανίζονται ή θα αποκρύπτονται στη σελίδα.
  Ανανέωση Κάντε κλικ για να ανανεώσετε τη σελίδα για να εμφανίσετε τα πιο πρόσφατα δεδομένα.