Οι βασικοί διαχειριστές-υπερχρήστες και οι τυπικοί διαχειριστές μπορούν να δημιουργήσουν νέους χρήστες-διαχειριστές. Το όνομα χρήστη SSH δημιουργείται αυτόματα για τον χρήστη. Για να προσθέσετε έναν νέο χρήστη, εκτελέστε τα ακόλουθα βήματα:

Διαδικασία

 1. Στην πύλη επιχείρησης, μεταβείτε στις επιλογές Εφαρμογές επιχείρησης (Enterprise Applications) > Καθολικές ρυθμίσεις (Global Settings).
 2. Από το αριστερό μενού, κάντε κλικ στην επιλογή Διαχείριση χρηστών (User Management) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Χρήστες (Users).
 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Νέος χρήστης (New User).
 4. Εισαγάγετε τα ακόλουθα στοιχεία για τον νέο χρήστη:
  Σημείωση: Το κουμπί Επόμενο (Next) ενεργοποιείται μόνο όταν εισάγετε όλες τις υποχρεωτικές λεπτομέρειες σε κάθε ενότητα.
  Επιλογή Περιγραφή
  Γενικές πληροφορίες Εισαγάγετε τα απαιτούμενα προσωπικά στοιχεία του χρήστη.
  Ρόλος Επιλέξτε έναν ρόλο που θέλετε να εκχωρήσετε στον χρήστη. Για πληροφορίες σχετικά με τους ρόλους, ανατρέξτε στην ενότητα Ρόλοι.
  Πρόσβαση σε Edge Ενεργοποιήστε μία από τις ακόλουθες επιλογές:
  • Βασική (Basic): Επιτρέπει στον χρήστη να εκτελεί ορισμένες βασικές λειτουργίες εντοπισμού σφαλμάτων, όπως ping, tcpdump, pcap, απομακρυσμένα διαγνωστικά και ούτω καθεξής.
  • Με προνόμια (Privileged): Εκχωρεί στον χρήστη πρόσβαση σε επίπεδο ρίζας για την εκτέλεση όλων των βασικών λειτουργιών εντοπισμού σφαλμάτων μαζί με ενέργειες Edge, όπως επανεκκίνηση, απενεργοποίηση, επανέναρξη, επαναφορά μέσω υλικού και τερματισμό. Επιπλέον, μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε κέλυφος linux.
  Η προεπιλεγμένη τιμή είναι Βασική (Basic).
 5. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Προσθήκη άλλου χρήστη (Add another user) εάν θέλετε να δημιουργήσετε άλλον χρήστη και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη χρήστη (Add User).
  Ο νέος χρήστης εμφανίζεται στη σελίδα Διαχείριση χρηστών > Χρήστες (User Management > Users). Κάντε κλικ στη σύνδεση προς τον χρήστη για να προβάλετε ή να τροποποιήσετε τις λεπτομέρειες.