Μπορείτε να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις BFD για Πύλες SD-WAN επί διοχετεύσεων IPSec.

Για να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις BFD για μια πύλη:

Προϋποθέσεις

Βεβαιωθείτε ότι έχετε διαμορφώσει τα ακόλουθα:

Διαδικασία

 1. Στην πύλη επιχείρησης, κάντε κλικ στο Διαμόρφωση (Configure) > Υπηρεσίες δικτύου (Network Services).
 2. Στην περιοχή Προορισμοί μη SD-WAN μέσω πύλης (Non SD-WAN Destinations via Gateway), κάντε κλικ στο σύνδεσμο Επεξεργασία (Edit) στη στήλη BFD που αντιστοιχεί στο στοιχείο Προορισμός μη SD-WAN.
 3. Στο παράθυρο του Προγράμματος επεξεργασίας BFD (BFD Editor), κάντε κλικ στο ON για να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις BFD για τις πρωτεύουσες και δευτερεύουσες πύλες.
  Σημείωση: Η επιλογή Δευτερεύουσας πύλης είναι διαθέσιμη μόνο εάν έχετε διαμορφώσει μια δευτερεύουσα πύλη για το αντίστοιχο στοιχείο Προορισμός μη SD-WAN.
  1. Διεύθυνση ομότιμου (Peer Address) – Εισαγάγετε τη διεύθυνση IP του απομακρυσμένου ομότιμου για να ξεκινήσει μια περίοδος λειτουργίας BFD.
  2. Τοπική διεύθυνση (Local Address) – Εισαγάγετε μια τοπικά διαμορφωμένη διεύθυνση IP για τον ομότιμο ακροατή. Αυτή η διεύθυνση χρησιμοποιείται για την αποστολή των πακέτων.
  3. Multihop – Αυτή η επιλογή δεν υποστηρίζεται για τις πύλες.
  4. Πολλαπλασιαστής ανίχνευσης (Detect Multiplier) – Εισαγάγετε τον πολλαπλασιαστή χρόνου ανίχνευσης. Το διάστημα απομακρυσμένης μετάδοσης πολλαπλασιάζεται με αυτήν την τιμή, για να προσδιοριστεί η χρονομέτρηση ανίχνευσης για την απώλεια σύνδεσης. Το εύρος κυμαίνεται από 3 έως 50 και η προεπιλεγμένη τιμή είναι 3.
  5. Διάστημα παραλαβής (Receive Interval) – Εισαγάγετε το ελάχιστο χρονικό διάστημα, σε χιλιοστά του δευτερολέπτου, στο οποίο το σύστημα μπορεί να λάβει τα πακέτα ελέγχου από τον ομότιμο BFD. Το εύρος κυμαίνεται από 300 έως 60000 χιλιοστά του δευτερολέπτου και η προεπιλεγμένη τιμή είναι 300 χιλιοστά του δευτερολέπτου.
  6. Διάστημα μετάδοσης (Transmit Interval) – Εισαγάγετε το ελάχιστο χρονικό διάστημα, σε χιλιοστά του δευτερολέπτου, στο οποίο το τοπικό σύστημα μπορεί να στείλει τα πακέτα ελέγχου BFD. Το εύρος κυμαίνεται από 300 έως 60000 χιλιοστά του δευτερολέπτου και η προεπιλεγμένη τιμή είναι 300 χιλιοστά του δευτερολέπτου.
  Σημείωση: Το BFD υποστηρίζεται μόνο σε διοχετεύσεις VTP.