Αφού αποκτήσετε δημόσια IP, εσωτερική IP και πληροφορίες PSK από την τοποθεσία web Amazon Web Services (AWS), μπορείτε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους για Προορισμός μη SD-WAN.