Το VMware υποστηρίζει διαμόρφωση υπηρεσιών web Amazon (AWS) στο στοιχείο Προορισμός μη SD-WAN.

Διαμορφώστε τις υπηρεσίες web Amazon (AWS) ως εξής:
  1. Λάβετε τα στοιχεία δημόσιας IP, εσωτερικής IP και PSK από τον ιστότοπο υπηρεσιών web Amazon.
  2. Εισαγάγετε τα στοιχεία που λάβατε από τον ιστότοπο AWS στην υπηρεσία δικτύου μη VMware στο SD-WAN Orchestrator.